Auteursrecht muziek

Wat zijn muziekrechten en wat is dan auteursrecht muziek?

In Nederland heb je eigenlijk twee soorten rechten die samen zorgen voor muziekrechten, namelijk;

 • Auteursrecht, ook wel Copyright genoemd;
 • Wet Naburige Rechten.

Het auteursrecht

In de Auteurswet wordt bepaald dat het auteursrecht het uitsluitend recht is van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behalve de beperkingen, bij de wet gesteld. Dat betekent dat er auteursrecht ontstaat op het moment dat een bepaald idee wordt omzet naar iets tastbaars, wanneer u het dus opschrijft of maakt. U hoeft dit ‘werk’ niet te registreren, te zingen of op te nemen. Het ‘werk’ moet wel een eigen oorspronkelijk karakter hebben en er moet een persoonlijk stempel van de maker in terug te vinden zijn oftewel: het werk mag geen overeenkomsten hebben met een ander ‘werk’ en moet het resultaat zijn van de creatieve keuze van u, de maker. Wanneer u het auteursrecht muziek heeft op een werk, dan blijven deze auteursrechten muziek geldig tot 70 jaar na uw overlijden. Heeft u samen met anderen het werk gemaakt, dan blijft het auteursrecht geldig tot 70 jaar na overlijden van de langstlevende auteur.

Naburige recht

Naburige rechten zijn rechten die naast het auteursrecht staan en die een uitvoerend kunstenaar of producent het recht geven om te beslissen over een opname en het vermenigvuldiging of uitzenden van een uitvoering. Daarvoor kan hij of zij dan een billijke vergoeding voor ontvangen. Met Naburige rechten worden alle creatieve inspanningen of prestaties van uitvoerende kunstenaars en producers beschermd. Denk hierbij aan:

 • de uitvoering van een concert;
 • het maken van een film;
 • het maken van een CD, plaat of mp3;
 • het maken van een game;
 • het maken van een uitzending.

Muziekrechten vallen onder Intellectueel Eigendom

Intellectueel Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten die nieuwe ideeën, concepten en uitvindingen beschermen. Deze ideeën moeten wel uitgewerkt zijn; een los idee kunt u niet beschermen. In dit geval beschermen de intellectuele-eigendomsrechten het werk van muziekproducenten, artiesten, muzikanten, producenten van games, filmproducenten en ook van omroep organisaties.

Auteursrecht muziek belangrijk voor iedereen die met muziek bezig is

Met het maken van muziek kan veel geld worden verdiend. Iedereen die de muziek beluisterd die door u is gemaakt zou hiervoor geld moeten betalen. Het auteursrecht muziek houdt onder ander in dat de maker het recht heeft om het exploiteren van zijn werk door anderen te verbieden. Met het exploiteren wordt in dit geval bedoeld het openbaar maken of verveelvoudigen van uw werk. Denk bij het openbaar maken aan het:

 • Verspreiden (distributie) van muziek exemplaren gemaakt door u
 • Uitzenden van uw muziek
 • Laten horen van uw muziek
 • Online zetten van uw muziek, denk bij verveelvoudigen aan:

·         kopiëren van uw muziekwerk;

·         gebruiken van delen van uw muziekwerk (remix, edit);

·         gebruiken van uw muziekwerk bij beelden (synchronisatie).

Bent u de maker van een bepaald muziekwerk, dan heeft u het auteursrecht muziek en kunt u toestemming verlenen om uw werk te gebruiken. Dat kunt u uiteraard doen in ruil voor een vergoeding. U kunt de toestemming ook verlenen door overdracht of met een licentie van rechten. Het is wel belangrijk te weten wat er wordt beschermd, wie die bescherming moet krijgen en welke afspraken worden gemaakt over het gebruik van uw muziek. U kunt het beste hulp inschakelen van een expert op dit gebied, zoals het team van VWS advocaten.

Auteursrecht muziek registreren

Het is eigenlijk niet nodig om auteursrecht muziek te registreren. Op het moment dat u een origineel, persoonlijk werk maakt, ontstaat van rechtswege auteursrecht. Dat geldt voor zowel de muziek als de tekst. Maar dat gebeurt alleen als de muziek en de eventuele tekst die u heeft gemaakt, origineel en waarneembaar van uw hand (vastgelegd) is! U kunt hiervoor een online i-Depot laten aanmaken bij het BBIE (Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom Den Haag). Maar u kunt uw werk ook beschrijven, en met een mp3 of wavefile deponeren bij een notaris.

Wat als auteursrecht muziek wordt geschonden?

Zoals gezegd kunt u met het maken van muziek geld verdienen. Het is mogelijk om uw rechten op een track over te dragen met een zogenaamde akte. Het is ook mogelijk om de rechten zelf te houden en een publisher toestemming te geven uw werk te exploiteren. Zorg wel dat de papieren die hiervoor nodig zijn, juist en duidelijk aangeven wat u overdraagt. Deze akte of licentie kunt u laten opstellen door VWS advocaten, dan weet u in elk geval zeker dat deze wettelijk in orde zijn. Als auteur heeft u recht op een redelijke vergoeding, maar wat redelijk is, ligt niet vast. Het kan zijn dat uw muziekwerk weinig oplevert, dan zal de vergoeding laag zijn. Maar wordt uw werk een hit, dan kunt u met de akte of licentie, zelfs bij een standaard verdeling, opnieuw onderhandelen over uw vergoeding. Ook hierbij kan VWS advocaten u van dienst zijn.