Ons beroepsgeheim en onze professionele integriteit zijn heilig.

We vragen door tot we weten wat er precies speelt. We weten wat onze cliënt doet. We kennen zijn branche, we kennen zijn concurrenten en we kennen zijn leveranciers.