Onze advocaten

Roland Wigman

Hij is dé expert op het gebied van film(auteurs)recht.

Die kennis gebruikt hij voor de talloze films waarvoor hij als jurist betrokken is bij het produceren, uitbrengen of in orde maken van de financiering. Nationaal maar ook internationaal. Zijn kennis van projectfinanciering wordt breder ingezet, net als zijn ervaring met Wft aangelegenheden zoals de prospectplicht en het al dan niet nodig zijn van bemiddelingsvergunningen.

Zijn benadering is praktisch: afkomstig uit de praktijk van het film maken, weet hij hoofd- en bijzaken te scheiden. Roland vindt oplossingen in schijnbaar uitzichtloze situaties.

Roland wordt veelgevraagd als gastdocent en voor presentaties; hij doceert recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Nederlandse Film & Televisieacademie).