Wat wij doen

Internet & technologie

Digitaal is een uitdaging voor juristen. De wettelijke kaders kwamen meestal tot stand in een tijd dat er niets digitaals was.

De nieuwe wettelijke kaders voor de digitale omgeving (e-commerce en m-commerce) zijn alweer achterhaald op het moment dat ze van kracht worden. Toch wordt er voortdurend gewerkt aan nieuwe en gedetailleerde regelgeving voor het digitale domein. Tegelijk doen rechters uitspraken waarin veel nieuwe vragen voor de eerste keer worden beantwoord. Op geen ander terrein vinden belangrijke ontwikkelingen in zo’n recordtempo plaats.

De impact van al deze ontwikkelingen zien we vooral in het intellectuele eigendomsrecht, het contractenrecht, e-commerce, en het privacy recht.

We adviseren over de ruimte om te ondernemen. Die ruimte zoeken we. Dat willen we. We geven aan wat een ondernemer kan en mag doen met persoonsgegevens en herhalen niet wat er allemaal niet kan. We zorgen ervoor dat de e-commerce regels worden geïmplementeerd waar nodig en niet waar niet nodig. We zijn betrokken bij M-commerce en kennen de do’s en don’ts.

We geven aan wat een uitgever kan en mag doen met content van anderen. We vertellen helder hoe een contract tot stand komt. Bij ons is digitaal ondernemen vooral oog hebben voor de onbeperkte wereldwijde mogelijkheden. Vaak krijgen we vragen over risico’s. De aansprakelijkheid voor content van derden is vanaf de eerste dag een heikel punt geweest. Inmiddels is daar veel duidelijkheid over geschapen en zijn dit soort vragen met meer zekerheid te beantwoorden.

We hebben licentiemodellen opgetuigd voor de digitale wereld. Een boeiend en niet altijd eenvoudig traject door de veelheid van partijen die in het domein hun toevertrouwde rechten verdedigen en hun inkomsten trachten te maximaliseren (ten koste van de andere spelers in het veld).

Nieuwe partijen roepen nieuwe vragen op. Het gaat dan om het blokkeren of stelen van profielen op facebook, het onder de naam van een ander twitteren. Ook kan het gaan om een post op een blog of in een social medium die eigenlijk reclame bevat maar waar dat niet wordt vermeld. Wij beantwoorden die vragen en treden op waar nodig.

Veel van de nieuwe aanbieders van diensten gebruiken persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat reclame aansluit bij de behoefte van de kijker. Dat profileren maakt reclame effectiever en dus kunnen de aanbieders er meer geld voor vragen. Gebruik van deze gegevens dient zorgvuldig te gebeuren. Wij zorgen daarvoor.

In het digitale domein is degelijkheid essentieel. Redelijk optreden doet de zaak aan kracht winnen. In het digitale juridische moeras zoekt ook de rechter vastigheid. Die vindt hij niet bij een zichzelf overschreeuwende fundamentalist. Wel bij een helder en redelijk argumenterende jurist die laat zien dat ook bij deze nieuwe diensten een juiste (voor onze cliënt juiste uiteraard) belangenafweging kan worden gemaakt.