2 min Leestijd

CBP legt Google sanctie op voor privacy schendende voorwaarden

Persbericht van het CBP van vanochtend:

‘Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft Google een last onder dwangsom opgelegd. De dwangsom kan oplopen tot 15 miljoen euro. De reden voor deze sanctie is dat de in 2012 aangepaste privacyvoorwaarden van Google in strijd zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Overtredingen
Uit eerder gepubliceerd onderzoek van het CBP blijkt dat Google persoonsgegevens van internetgebruikers combineert, onder meer voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die zijn ingelogd op een Google-account, maar ook om mensen die de zoekmachine gebruiken, of mensen die een website bezoeken waarop cookies van Google worden geplaatst en gelezen.
Gegevens over bijvoorbeeld zoekopdrachten, locatiedata, bekeken video’s en e-mails kunnen met elkaar worden gecombineerd terwijl de diverse diensten hele andere doelen dienen. Dit gebeurt zonder dat Google internetgebruikers hierover vooraf goed informeert en zonder dat het bedrijf hiervoor toestemming vraagt. Dat is in strijd met de wet.
“Google vangt ons in een onzichtbaar web van onze persoonsgegevens zonder ons dat te vertellen en zonder daarvoor onze toestemming te vragen. Dit loopt al sinds 2012 en wij hopen dat ons geduld niet langer op de proef gesteld zal worden”, aldus voorzitter Jacob Kohnstamm.

Last onder dwangsom

Het CBP eist dat Google:
• Ondubbelzinnige toestemming vraagt aan de gebruikers voor het combineren van persoonsgegevens uit de verschillende Googlediensten. Dit kan bijvoorbeeld via een duidelijk toestemmingsscherm. Ondubbelzinnige toestemming kan niet worden verkregen door informatie hierover in de algemene (privacy)voorwaarden.
• De informatie in het privacybeleid verder aanpast zodat mensen helder en consistent worden geïnformeerd over welke persoonsgegevens door de verschillende diensten van Google worden gebruikt.
• Duidelijke informatie verstrekt over het feit dat YouTube onderdeel is van Google. Google lijkt op dit punt inmiddels maatregelen te hebben genomen.

Google heeft tot eind februari 2015 om bovenstaande maatregelen te nemen om de overtredingen te beëindigen. Daarna zal het CBP controleren of Google aan alle eisen heeft voldaan.

Europese privacytoezichthouders
Begin 2012 kondigde Google aan dat per 1 maart 2012 wereldwijd nieuwe privacyvoorwaarden gelden voor de gebruikers van alle diensten van Google. De Franse privacytoezichthouder is daarop namens alle Europese privacytoezichthouders een onderzoek gestart. Dit resulteerde in onderzoeksresultaten die in oktober 2012 zijn gepubliceerd.
Na dit vooronderzoek hebben 6 privacytoezichthouders, in Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en Nederland, besloten om nationale onderzoeken te starten op basis van hun eigen nationale privacywetgeving.
Google heeft inmiddels een brief gestuurd aan deze 6 toezichthouders, waarin het bedrijf een groot aantal maatregelen aankondigt om aan de Europese privacywetgeving te gaan voldoen. Het CBP heeft nog niet vastgesteld of de voorgestelde maatregelen alle overtredingen beëindigen.’

 

Picture credit: Flickr