4 min Leestijd

Colourful Rebel truien

Hip Amsterdam loopt weg met de truien van Colourful Rebel. Het merk is duidelijk erg populair en wint steeds meer aan bekendheid. Meeliften op dat succes klinkt aantrekkelijk, maar in hoeverre is dat mogelijk?

In maart van dit jaar ontdekte Colourful Rebel dat de winkelketen Hip&Go truien liet drukken met dezelfde opdruk als haar bekende “Rebel” en “Draak” truien. Dit liet Colourful Rebel niet over haar kant gaan en zij spande een zaak aan, waarin zij stelde dat Hip&Go inbreuk maakte op haar Benelux-merk, haar auteursrecht en haar modelrechten. Laten we de vermeende inbreuken op deze rechten één voor één bekijken.

Merkenrechtelijke bescherming

Een teken kan bescherming krijgen door het als merk in te schrijven in het merkenregister van bijvoorbeeld de Benelux. Het teken kan ook geweigerd worden, omdat het bijvoorbeeld geen onderscheidend vermogen heeft of in strijd is met de openbare orde en zeden. Een teken kan ook geweigerd worden als zij beschrijvend is. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer het merk “Draak” zou worden ingeschreven voor bijvoorbeeld speelgoeddraken. Nu het teken “Draak” is ingeschreven als een woordmerk om te gebruiken bij het produceren van kleding, is hiervan geen sprake. Colourful Rebel heeft het merk “Draak” dan ook succesvol ingeschreven bij het merkenregister van de Benelux. Dit  betekent dat het gebruik van het teken “Draak” binnen de Benelux beschermd is voor de diensten en waren waarvoor zij is ingeschreven. De Rechtbank besliste dan ook dat Hip&Go in overtreding was door het verkopen van en het adverteren voor de truien met de opdruk “Draak”. Nu er sprake is van een merkenrechtelijke inbreuk op de “Draak” truien, zal ik een eventuele auteursrechtelijke of modelrechtelijke inbreuk niet meer bespreken. Het teken “Rebel” is niet ingeschreven in een merkenregister. Ten aanzien van de “Rebel” truien bespreek ik daarom nog de inbreuk op het auteursrecht en het modelrecht.

Inbreuk op het auteursrecht

Om de bescherming van het auteursrecht te genieten, is het vereist dat de truien van Colourful Rebel kunnen worden aangemerkt als een werk in de zin van de Auteurswet. Een werk wordt gezien als de geestelijke schepping van de maker. Het werk moet een eigen, oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijke stempel van de maker dragen. Dit houdt in dat de vorm van het werk niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk en dat er sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Uitvoeringen, ideeën en stijlen zijn niet als werk beschermd. De rechtbank besliste dat de “Rebel” truien de drempel voor auteursrechtelijke bescherming niet halen. Zij meende dat het ‘werk’ van Colourful Rebel uit niet meer bestond dan een bestaand woord in een bekend lettertype. Dit geeft geen blijk van creatieve arbeid en bovendien zijn er zo veel truien met een opdruk aan de voorzijde. De “Rebel” trui wordt dus niet auteursrechtelijk beschermd.

Modelrechtelijke bescherming

Als laatste voert Colourful Rebel aan dat haar truien beschermd zouden moeten worden op grond van het Modelrecht. Om voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Nieuw betekent dat het model niet eerder beschikbaar is gesteld aan het publiek. Een model heeft een eigen karakter als de algemene indruk die het model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, afwijkt van modellen die al eerder aan het publiek beschikbaar zijn gesteld. De Rechtbank was van mening dat de “Rebel” truien ook de drempel voor modelrechtelijke bescherming niet halen. Een woord in een bekend lettertype heeft geen eigen karakter en de (verder gebruikelijke) trui wekt bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk dan de truien met opdrukken die al bestaan. De “Rebel” trui wordt dus ook niet modelrechtelijk beschermd.

Mocht je je interesseren voor het produceren en verkopen van truien met een opdruk, houd er dan dus rekening mee dat die opdruk misschien is ingeschreven in het merkenregister. Daarbij kan het natuurlijk gebeuren dat de volgende (enorm creatieve) trui van Colourful Rebel wel auteursrechtelijke of modelrechtelijke krijgt van de rechter. In de populariteit van de “Rebel” truien kunt u in ieder geval met een gerust hart meedelen!