5 min Leestijd

Exit Popcorn Time?

Op grond van de auteurswet is het in Nederland verboden om auteursrechtelijk beschermd materiaal te uploaden. Ook is het sinds 2014 verboden om films, muziek en series via illegale bronnen te downloaden.[1] Desondanks wordt er jaarlijks zestig miljoen keer op illegale wijze films gedownload.[2] Popcorn Time speelt hier handig op in.

Popcorn Time is een programma waarmee gebruikers films en series op hoge kwaliteit kunnen streamen. Een reeds uitgebrachte film of een net uitgekomen film die niet op legale wijze verkrijgbaar is in de winkel, kan vaak al gratis op Popcorn Time worden bekeken. Tijdens het afspelen van de video vindt door middel van het torrent-protocol het uploaden en downloaden plaats. Er hoeft dus niet gewacht te worden op het downloaden van het gehele bestand om films te kunnen bekijken. Bij het drukken op de afspeelknop wordt gezocht naar beschikbare “peers”. Dit zijn verzenders die de gevraagde video aan het bekijken zijn. Als er genoeg “peers” gevonden zijn en de snelheid hoog genoeg is, wordt de video afgespeeld. De vraag is natuurlijk of dat mag.

Uitspraak van The High Court of Justice in Engeland

Op 18 maart 2015 heeft The High Court of Justice (hierna: the Court) zich uitgesproken over Popcorn Time. Een zestal grote filmproducten, zoals Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios Productions LLP, Warner Bros en Disney Enterprises waren de eisers in het geding. De verweerders in deze zaak waren vijf internetproviders gevestigd in Engeland.[3] Waarschijnlijk is de reden dat ze al deze providers hebben gedagvaard het niet kunnen achterhalen van personen die achter Popcorn Time zitten.

In deze zaak betogen eisers dat de internetproviders op grootschalige wijze inbreuk hebben gemaakt op hun auteursrecht, door auteursrechtelijk beschermde films op digitale wijze beschikbaar te maken voor een groot publiek zonder hun toestemming. De rechter overwoog “that operators of Popcorn Time websites (PTAS en SUI) are jointly liable for the copyright infringements committed”.[4] Het gaat om providers van websites waar het mogelijk wordt gemaakt om Popcorn Time te downloaden en daarmee op illegale wijze toegang te krijgen tot films. Op grond van artikel s97A van de Copyright Design and Patents Act (CDPA) is het gerechtvaardigd om providers die deze applicatie ter beschikking stellen een blokkade op te leggen. Verder oordeelt the Court dat de applicatie geen legitiem doel dient.[5] Mede hierdoor worden Internet Service Providers (ISPs), op grond van artikel s97A, veroordeeld om een blokkade in te stellen.

Deze uitspraak heeft geen doorwerking in Nederland. In tegenstelling tot Duitsland – waar Popcorn Time- gebruikers in het verleden zijn aangeklaagd en veroordeeld tot het betalen van een geldboete is een gebruiker in Nederland nog niet aangeklaagd. Het is dus de vraag of de Nederlandse rechter ooit geconfronteerd wordt met een zaak tegen Popcorn Time. Wel is in het verleden door Stichting BREIN een soortgelijke zaak aanhangig gemaakt tegen Nederlandse ISPs, Ziggo en XS4ALL. In deze zaak had Stichting BREIN geëist dat de providers de torrentsite The Pirate Bay zouden blokkeren. Van de rechtbank kreeg de Stichting gelijk, maar het Hof was het daar niet mee eens. Het Hof ging mee met het verweer van The Pirate Bay en oordeelde dat een blokkade niet proportioneel zou zijn, nu niet overtuigend was dat een blokkade effectief kon zijn. Tegen deze beslissing heeft Stichting BREIN cassatie ingesteld. De Hoge Raad zal zich nog over deze kwestie moeten uitlaten. Zeer recent heeft de A-G (van Peursem) geconcludeerd dat prejudiciële vragen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie over deze kwestie moeten worden gesteld.[6]

The Pirate Bay maakt op haar website zelf geen films openbaar, zij linkt naar derden. De A-G stelt voor om het Hof te vragen of dit kan worden gekwalificeerd als mededeling aan het publiek door The Pirate Bay. Een andere vraag die de A-G voorstelt is of de manier van werken van The Pirate Bay kan leiden tot de kwalificatie dat The Pirate Bay doet aan (mede)mededeling aan het publiek en hiervoor auteursrechtelijk aansprakelijk gehouden kan worden. Indien de vorige vraag door het Hof negatief beantwoord zal worden, stelt de A-G de volgende vraag voor: of een bevel tegen de providers om The Pirate Bay te blokkeren in beginsel kan zijn gerechtvaardigd omdat het als facilitatiewerk van de inbreuk door The Pirate Bay kan worden aangemerkt.

Wanneer de Hoge Raad zich genoodzaakt ziet om het Europese Hof te benaderen – echt een antwoord nodig heeft om tot een arrest te komen – zal dit verzoek van de A-G worden ingewilligd.[7] Het antwoord van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan grote gevolgen hebben voor Popcorn Time. Het ligt in de lijn der verwachting dat Stichting BREIN Popcorn Time dan niet met rust zal laten.

In tegenstelling tot The Pirate Bay, vormt de handelwijze van Popcorn Time direct een inbreuk op het auteursrecht. Via de website van Popcorn Time kan de gebruiker meteen het programma downloaden, hetgeen binnen twee seconden uitpakt en toegang verschaft tot honderden films. The Pirate Bay daarentegen faciliteert op een andere manier, namelijk via derden. Nu Popcorn Time films direct en op een makkelijke manier beschikbaar stelt kan niet anders worden geconcludeerd dan: een grove inbreuk op het auteursrecht. Illegale handel dus!

Deze blog is geschreven door Gizem Zihni.

 

[1] Hvj EU 10 april 2014, C-435/12 (ACI Adam BV e.a./ Stichting Thuiskopie).
[2] www.considerati.com/nl/considerati/.
[3] Namelijk tegen de volgende internetproviders: Sky UK Limited, British Telecommunication PLC, EE Limited, Talktalk Communication Limited en Virgin Media Limited.
[4] The High Court of Justice 28 maart 2015, case no: HC2014-002029, r.o 59.
[5]The High Court of Justice 28 maart 2015, case no: HC2014-002029, r.o 66.
[6] Parket bij de Hoge Raad 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729.
[7] Art. 267 VWEU.