1 min Leestijd

Geen paniek: voor ZZP’er lang niet altijd verwerkersovereenkomst nodig.

Paniekzaaierij is onderdeel van de AVG-hype. Je loopt zogenaamd het risico op miljoenenboetes als je niet per 25 mei aan stapels nieuwe regels voldoet; dat soort dingen. Onzin natuurlijk. Voorbeeld: alle ZZP’ers zouden een verwerkersovereenkomst met hun opdrachtgever moeten hebben als er bij die opdracht persoonsgegevens in het spel zijn (en dat is bijna altijd zo). Niet waar! In heel veel gevallen hoeft dat helemaal niet.

Dit is wat het Ministerie van Justitie en Veiligheid (een betrouwbare bron lijkt me) er over zegt, in de eerder dit jaar verschenen Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming:

Er is alleen sprake van verwerkerschap als de verwerker niet aan het rechtstreekse gezag van de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. Wanneer u ondergeschikt bent aan de verwerkingsverantwoordelijke of anderszins sprake is van een hiërarchische verhouding (u bent bijvoorbeeld medewerker, gedetacheerd bij de verwerkingsverantwoordelijke of een ZZP’er die werkt onder de instructies van uw opdrachtgever), dan is er geen sprake van verwerkerschap. In Nederland wordt deze situatie aangeduid als intern beheer.

Of een ZZP’er ondergeschikt is aan zijn opdrachtgever en volledig onder diens instructies werkt is uiteraard een kwestie van interpretatie, maar in veel gevallen komt het daar natuurlijk op neer. De ZZP’er is dan geen verwerker, en een verwerkersovereenkomst is niet nodig.

Zo, dat scheelt weer wat onnodige paniek bij ZZP’ers en hun opdrachtgevers.