1 min Leestijd

Google Analytics gebruiken zonder inbreuk op privacywet? Het CBP legt uit hoe.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft een handleiding gepubliceerd om Google Analytics zo in te stellen dat aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt voldaan. Volgens het CBP moet u:

1. een bewerkersovereenkomst met Google afsluiten,

2. Google niet het volledige IP-adres laten bewerken,

3. gegevens delen met Google uitzetten, en

4. bezoekers informeren over gebruik Analytics en opt-out mogelijkheid.

De Handleiding geeft stap voor stap aan hoe u dit kunt doen.

Ik vind het overigens discutabel of stap 2 en 3 wel nodig zijn om aan de Wbp te voldoen, als de bezoeker maar goed geïnformeerd wordt.

Naar verwachting zal het CBP deze richtlijnen gaan gebruiken bij de beoordeling van potentiële overtredingen. Dat, gecombineerd met de (aanstaande) verhoging van de boetebevoegdheid van het CBP, is reden genoeg voor websitehouders om met deze handleiding aan de slag te gaan.