1 min Leestijd

Heksentoer

In het tijdschrift Intellectuele eigendom en reclamerecht (IER) becommentarieerde Willem Grosheide de Heks’nkaas-uitspraak (waar op deze blog al eerder aandacht aan is besteed).