Wat is NFT?

Digitale kunstenaar Kevin McCoy maakte zijn eerste NFT (Non Fungible token) op 3 mei 2014. Dit was een digitale afbeelding van een korrelige achthoek die hypnotiserend van kleur veranderd. Deze eerste NFT werd in 2021 verkocht voor anderhalf miljoen dollar. Er zijn nu, in 2022, juridische discussies over het eigenaarschap van die NFT. NFT’s zijn nog steeds erg gewild en niet in de laatste plaats vanwege de populariteit van digitale kunst en van blockchain. We staan op dit moment dan ook pas aan het begin van de ontwikkeling van NFT’s.

Maar wat is NFT?

NFT is een Non Fungible Token oftewel een Niet Verwisselbaar Token. Het Token verwijst naar veilig opgeslagen data en vertegenwoordigt een unieke waarde op blockchain. Een NFT is niets meer dan een digitaal bestand dat is gekoppeld aan een digitaal ‘object’. Denk hierbij aan een tekening, afbeelding, tweet of filmpje. Blockchain is een decentraal grootboek waarin alle transacties worden geregistreerd en waar iedereen tokens kan kopen en verkopen. Op blockchain wordt informatie opgeslagen over de eigenaar, het digitale bestand, wanneer de NFT werd gemaakt of verkocht en door wie en wanneer de NFT werd aangekocht. Een NFT is dus een soort eigendomscertificaat waarmee iemand kan aantonen dat hij of zij eigenaar is van die NFT. In het kort; een NFT is in feite een deel van een code die verwijst naar een digitaal bestand (object) dat online staat. De NFT is dan ook geen afbeelding of video maar een code met een link naar een extern digitaal bestand.

Wat krijgt u wanneer u een NFT koopt?

NFT’s zijn alleen te koop op een speciale Marketplace en moeten betaald worden met cryptocurrency. Wanneer u dus een NFT wilt kopen, heeft u een crypto Wallet nodig. Als u op zo’n Marketplace een NFT, bijvoorbeeld een foto, koopt, dan ontvangt u in uw Wallet een code met een link naar een extern digitaal bestand. U krijgt dan een blokje op de blockchain waarin staat dat u, vanaf de datum van aankoop, eigenaar bent van die foto. U krijgt niet de foto, maar u wordt alleen eigenaar van het token dat met het digitale kunstwerk (die foto) verbonden is. Het auteursrecht van het object, in dit geval dus die foto, blijft bij de oorspronkelijke maker van die foto. Dat betekent ook dat u de afbeelding niet zonder toestemming mag vermenigvuldigen of openbaar maken door het bijvoorbeeld te gebruiken op uw website. U heeft hiervoor niet de licentie gekregen. Het is wel mogelijk om met de maker van het object afspraken te maken en om dan de NFT aan een licentie te koppelen.

Wat is een NFT waard?

De waarde van een NFT is afhankelijk van een aantal factoren. Die waarde blijft namelijk niet beperkt tot de reële waarde die eraan verbonden is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een schilderij. Het is ook wat de koper(s) ervoor wil(len) geven en heeft te maken met vraag en aanbod. Maar ook wat de digitale inhoud doet, bijvoorbeeld hoeveel posts op sociale media worden geplaatst, speelt mee in de waardebepaling. Het object, de foto in dit geval, kan door iedereen worden gezien en gedownload, maar kan niet worden aangepast of veranderd. Alles wat gedigitaliseerd kan worden kan worden omgezet naar een NFT. Er zijn NFT’s die voor miljoenen euro’s zijn verkocht!

NFT wordt mogelijk gemaakt door blockchain

NFT’s worden net als cryptocurrency mogelijk gemaakt door blockchain. In dit zogeheten digitale grootboek, worden alle transacties veilig opgeslagen en bijgehouden. Het verschil tussen cryptocurrency en NFT’s is dat een Non Fungible Token niet verwisselbaar is, terwijl cryptocurrency zoals een Bitcoin dat wel is. De ene Bitcoin ziet er hetzelfde uit als de ander en ze hebben allebei ook dezelfde waarde. Elke NFT heeft een eigen waarde en is door de speciale code van blockchain uniek! Blockchain is een online database die wereldwijd is verspreid en waarin informatie is opgeslagen. Bij blockchain bestaat die database uit blokjes. Elk blokje dat wordt toegevoegd, bevat informatie van het vorige blokje. De blokken passen aan elkaar en wanneer een blok wordt toegevoegd of verwijderd, wordt die informatie overal gewijzigd. Transacties met blockchain zijn bijvoorbeeld betalingen van een digitale munt, contracten, eigendomsbewijzen of digitale kunst objecten.

Is blockchain veilig?

Met behulp van cryptografie wordt de informatie opgeslagen in blockchain. Er ontstaat zo een lange, onveranderbare niet te kraken informatieketting. Blockchain is veilig en krachtig. Waarbij wel moet worden opgemerkt dat het bijzondere aan Blockchain is dat nieuwe ‘blokken’ moeten worden goedgekeurd door een meerderheid van de deelnemers die hiervoor worden beloond. Wanneer een transactie ver genoeg in de keten zit, wordt deze bijna nooit teruggedraaid. Met blockchain wordt elke transactie of data veilig en efficiënt opgeslagen. Dat komt omdat blockchain gebruik maakt van Hashs oftewel unieke wiskundige codes, algoritmes en cryptografie.

Meer weten over NFT’s

Wilt u meer weten over NFT’s, cryptorecht of blockchain? Heeft u vragen over de juridische kant van NFT’s? Dan kunt daarvoor terecht bij VWS advocaten. Neem, geheel vrijblijvend, eens contact op met één van de experts op het gebied van NFT en blockchain. Zij kunnen u ook alles vertellen over auteursrecht.