Blog

Wat wij schrijven

Leestijd 3 min

Bescherming van auteursrechten voor Nederlandse artiesten en tekstschrijvers in het AI-tijdperk

De opkomst van AI-technologieën zoals Udio en Suno, die zonder toestemming de stemmen en teksten van Nederlandse artiesten en tekstschrijvers klonen, zorgt voor grote onrust in de Nederlandse muziekindustrie. Deze praktijken hebben serieuze vragen opgeroepen over de bescherming van auteursrechten, want wat kunnen deze makers hiertegen doen? Wat doen Udio en Suno? Volgens een onderzoek…

Leestijd 5 min

Ondernemers, Vergeet Akte van Overdracht Intellectueel Eigendom Niet

Vaak denken ondernemers aan vrijwel alle juridische sores (algemene voorwaarden CHECK; privacy statement CHECK; aandeelhoudersovereenkomst CHECK) maar vergeten het intellectueel eigendom. En meer specifiek de akte van overdracht van intellectueel eigendom (IE). Dat kan vervelende gevolgen hebben. Om welke IE-rechten gaat het dan? Voor beginnende producenten kunnen dit de auteursrechten van de schrijvers op het…

Leestijd 1 min

Willem Grosheide’s Tradition, Codification and Unification of Intellectual Property Law gepubliceerd

Tradition, Codification and Unification of Intellectual Property Law van prof. mr F. Willem Grosheide is onlangs gepubliceerd. De bijdrage aan het boek Tradition, Codification and Unification, Comparative-Historical Essays on Developments in Civil Law illustreert hoe nationale codificatie en internationale harmonisatie van het intellectuele-eigendomsrecht hand in hand gaan. Benadrukt wordt dat nationale zowel als internationale economische factoren daarbij een belangrijke rol spelen.Willem…