1 min Leestijd

De NFT in het Nederlandse vermogensrecht

Vorige week verschenen: mijn artikel over de NFT in het Nederlandse vermogensrecht. In het Maandblad voor Vermogensrecht.

Veel leesplezier!

De omschrijving van de uitgever:

Zojuist verschenen (https://lnkd.in/eyU6aTjb):
Jetse Sprey, NFT’s: de emancipatie van het digitale ding
De NFT is een nieuw digitaal fenomeen op de blockchain. De NFT maakt een unieke verhandelbare koppeling met informatie mogelijk. Dat alles in een decentraal georganiseerd autonoom wereldwijd systeem. De auteur onderzoekt welke positie literatuur en jurisprudentie de NFT in het vermogensrecht geven. En doet zelf suggesties voor een duurzame oplossing.

https://www.linkedin.com/posts/maandblad-voor-vermogensrecht_maandblad-voor-vermogensrecht-activity-7109484632596721665-qFQO?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

About Jetse Sprey

Jetse is aan ons kantoor verbonden als legal counsel. Hij vindt oplossingen in plaats van problemen en is telkens weer in staat om impasses te doorbreken. Hij zegt wat hij ergens van vindt en niet wat hij denkt dat zijn cliënten willen horen.

Hij schrijft scherpe contracten die goed te lezen zijn. Hij heeft veel ervaring met Blockchain en onderneemt daar zelf in. Hij schrijft processtukken en adviezen die overtuigen. Hij weet veel van intellectueel eigendom, privacy en ondernemingsrecht.

Meer over Jetse Sprey