1 min Leestijd

Frans wetsvoorstel ter regulering AI en Auteursrecht

In Frankrijk ligt een wetsvoorstel voor dat AI voor een deel reguleert. Het voorstel houdt in dat alleen de auteurs wiens werken zijn gebruikt auteursrecht hebben op het hetgeen de AI creëerde. Die hebben dan ook recht op alle inkomsten die met de AI creatie worden gerealiseerd. Die inkomsten worden via een organisatie die collectief rechten beheert, geïnd en verdeeld. Als niet duidelijk is wie die auteurs precies zijn (wat het geval zal zijn bij alle ChatGPT creaties bijvoorbeeld), worden de inkomsten belast en komt die belasting ten goede aan diezelfde collectieve beheersorganisaties.

Verder wordt het verplicht te vermelden dat een werk door AI is gecreëerd.

Lees het hele voorstel hier: franse wetsvoorstel AI en auteursrecht dd 12 september 2023

About Jetse Sprey

Jetse is aan ons kantoor verbonden als legal counsel. Hij vindt oplossingen in plaats van problemen en is telkens weer in staat om impasses te doorbreken. Hij zegt wat hij ergens van vindt en niet wat hij denkt dat zijn cliënten willen horen.

Hij schrijft scherpe contracten die goed te lezen zijn. Hij heeft veel ervaring met Blockchain en onderneemt daar zelf in. Hij schrijft processtukken en adviezen die overtuigen. Hij weet veel van intellectueel eigendom, privacy en ondernemingsrecht.

Meer over Jetse Sprey