1 min Leestijd

Jetse Sprey en Meta Kuyvenhoven in UVW Magazine

In UVW magazine is een artikel verschenen over deinformatiemiddag ‘Uitgevers en Sociale Media’, waarbij Jetse Sprey en MetaKuyvenhoven, respectievelijk partner en advocaat-medewerker bij Versteeg WigmanSprey advocaten, beiden een presentatie hebben gegeven.

De op 15 september 2011 plaatsgevonden informatiemiddag werd georganiseerd door het Nederlands Uitgeversverbond op initiatief van de GroepUitgevers voor Vak en Wetenschap.

Tijdens de informatiemiddag kwamen de juridische aspectenvan social media als Facebook, Twitter, LinkedIn aan de orde. In het artikelworden onder meer tips van Meta Kuyvenhoven voor het gebruik van social mediabinnen een bedrijf gegeven.

Lees het artikel hier.

UVW Magazine is een uitgave van de Groep Uitgevers voor Vaken Wetenschap (UVW) van het Nederlands Uitgeversverbond (“NUV”). Voorde website van NUV, zie: http://www.nuv.nl/.

07 november 2011 - Privacyrecht

About Jetse Sprey

Jetse is aan ons kantoor verbonden als legal counsel. Hij vindt oplossingen in plaats van problemen en is telkens weer in staat om impasses te doorbreken. Hij zegt wat hij ergens van vindt en niet wat hij denkt dat zijn cliënten willen horen.

Hij schrijft scherpe contracten die goed te lezen zijn. Hij heeft veel ervaring met Blockchain en onderneemt daar zelf in. Hij schrijft processtukken en adviezen die overtuigen. Hij weet veel van intellectueel eigendom, privacy en ondernemingsrecht.

Meer over Jetse Sprey