Wat wij doen

Huurrecht

Verhuurders en huurders hebben te maken met veel wisselingen in de regelgeving en snel veranderende inzichten door een voortdurende stroom aan rechterlijke uitspraken. Wij zijn daarin als een vis in het water.

We kunnen u bijstaan bij onderhandelingen over en het opstellen van huurovereenkomsten.

We procederen vaak. Denk aan schorsingsprocedures, indeplaatsstellingsprocedures. Maar ook aan procedures over huurprijsaanpassingen. Of procedures wanneer een eigenaar het gehuurde nodig heeft voor zichzelf (eigen gebruik), of om te renoveren. We procederen over alle geschillen die bij de huur en verhuur van winkelruimte en woonruimte op kunnen treden. Voorbeelden daarvan zijn discussies rondom (niet tijdige of onjuiste) huuropzeggingen. En we doen iedere (huur)incasso. Ook de ingewikkeldste.

Onze klanten zijn onder andere beleggingsmaatschappijen, ontwikkelaars, makelaars en particuliere verhuurders. En natuurlijk huurders van commercieel- en winkelvastgoed.