2 min Leestijd

100% slaafvrije chocolade

De Rechtbank Amsterdam heeft op 6 februari 2007 geoordeeld dat de mededeling dat Tony’s Chocolonely chocolade “slaafvrij” geproduceerd is niet misleidend is. In de betreffende zaak kwam voldoende vast te staan dat de chocolade slaafvrij geproduceerd was. De zaak was aangespannen door Bellissimo Foods B.V., importeur van ‘Swiss’ en ‘Swiss Noir’ chocolade. Jetse Sprey trad in deze zaak op als advocaat van de gedaagden: Stichting Radio Volksuniversiteit (“RVU”), Dahl TV B.V (“Dahl”), Tony’s Factory B.V (“Tony’s Factory”) en Teun van der Keuken.

Bellissimo Foods B.V. was van mening dat mededelingen over het feit dat de chocolade met de naam Tony’s chocolonely slaafvrij wordt geproduceerd tijdens het programma Keuringsdienst van Waarde misleidend en daarmee onrechtmatig zijn. De RVU c.s. voerden aan dat de chocolade wordt vervaardigd van Fair Trade grondstoffen en dat de normen die daarbij gelden meebrengen dat er geen sprake kan zijn van slavernij. Ook stelden gedaagden dat het feit dat het Fair Trade-systeem garanties biedt, wordt erkend door “Anti Slavery International 2004” en door een rapport van het Amerikaanse Congres.

De Voorzieningenrechter oordeelde dat Tony’s Factory voldoende aannemelijk maakte dat de mededeling dat de chocolade 100% slaafvrij geproduceerd is juist en volledig is. Met betrekking tot de RVU, Dahl en Teun van der Keuken overwoog de rechter dat het programma “Keuringsdienst van Waarde” ernaar streeft ernstige misstanden, zoals het bestaan van slavernij in de cacaoproductie aan de kaak te stellen. Het idee voor de productie van een 100% slaafvrije reep is in die context ontstaan. Het staat de programmamakers vrij daarvan melding te maken en dat project en de problemen die daarbij worden ondervonden te volgen, zolang zij daarbij niet klakkeloos reclame maken voor de 100% slaafvrije reep.” Volgens de rechter deden RVU,Dahl en Teun van der Keuken dat niet.

In de aflevering van 6 februari jl. van het programma Keuringsdienst van Waarde is een deel van het pleidooi van Jetse Sprey te zien via deze link

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg