Advocaat Amsterdam

Altijd een goed antwoord op uw juridische vraag

Wetgeving is een ingewikkeld gebied en gaat bovendien over heel veel onderwerpen, van arbeidsrecht tot bijvoorbeeld de Wet op privacy en natuurlijk nog veel meer. Het is dan ook  onmogelijk voor één advocaat om al deze gebieden te beheersen. Daarom heeft VWS-advocaten meerdere advocaten op kantoor. Zij zijn ieder voor zich gespecialiseerd in één of meerdere rechtsgebieden. Zij kunnen, indien nodig, altijd met elkaar overleggen. Onze advocaten kunnen zich inleven in hun klanten en vragen net zo lang door tot het probleem duidelijk is. Daarna gaan zij aan de gang met dat probleem om dit probleem zo snel mogelijk van tafel te krijgen. Daarbij zullen ze altijd net iets verder gaan dan u verwacht. Ze kennen hun cliënten, hun branche, hun leveranciers én hun concurrenten.

Iedereen kan te maken krijgen met een juridisch probleem

Iedereen kan te maken krijgen met een juridisch probleem bijvoorbeeld:

·       Dreigend ontslag

·       Huurconflict

·       Echtscheiding

Wanneer u te maken krijgt met zo’n conflict dan kunt u voor advies daarover het beste terecht bij een advocaat. Een advocaat kent de wet én weet wat uw rechten zijn. Soms is het sturen van één brief al genoeg om een bepaalde situatie op te lossen. Wanneer u voor een civiele procedure moet verschijnen bij de rechtbank, het Gerechtshof of de Hoge Raad dan bent u zelfs verplicht om een advocaat in te schakelen. In de gevallen waarvoor u geen advocaat hoeft in te schakelen, is het vaak wel verstandiger, zeker omdat juridische zaken ingewikkeld kunnen zijn. Een advocaat kan omstandigheden en achtergronden beter uitleggen aan de rechter en doet dit ook dagelijks. Deskundige hulp is bij juridische procedures altijd welkom!

Wat kunnen wij voor u betekenen op het rechtsgebied huurrecht

Het huurrecht is een apart deel van het burgerlijk recht. Het regelt de mogelijkheden en gevolgen van het sluiten van een huurovereenkomst. De wetgever vond  het huurrecht zo belangrijk, dat er in het Burgerlijk Wetboek (BW) een aparte afdeling is opgenomen voor het huurrecht. Een huurder heeft in principe twee hoofdverplichtingen: hij moet de huur op tijd betalen en hij moet de woning als een goede huurder gebruiken. De huurder heeft ook twee belangrijke rechten namelijk: het recht op woongenot en huurbescherming. Verhuurders én huurders hebben te maken met snel veranderende regelgeving en inzichten. Dit komt door een voortdurende stroom aan gerechtelijke uitspraken. Wij, van VWS-advocaten, Kunnen u bijstaan bij het onderhandelen over, en het opstellen van huurovereenkomsten. Ook in het geval van conflicten over bijvoorbeeld:

·        Achterstallig onderhoud

·        Gebreken aan de woning

·        Wanbetaling

·        Het beëindigen van de huur

U kunt hiervoor bij onze huurrecht advocaten terecht. Wij kunnen voor u procederen over alle conflicten die bij de huur- en verhuur van bedrijfspanden, winkelruimtes en woonruimtes kunnen optreden. Indien nodig kunnen wij iedere huurincasso voor u afwikkelen. Klanten die wij helpen met huurrecht zijn onder andere:

·       Particuliere verhuurders

·      Makelaars

·      Ontwikkelaars

·      Beleggingsmaatschappijen

·      Commerciële verhuurders

·      Verhuurders van winkelvastgoed

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht en houdt zich bezig met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Een rechtspersoon staat voor de wet gelijk aan een natuurlijk persoon en is drager van rechten én plichten. Een rechtspersoon is niet iemand en handelingen moeten dan ook worden gedaan door een vertegenwoordiger. Dit noemt men rechtspersoonlijkheid.

Als ondernemer krijgt u direct al bij het starten van een bedrijf te maken met ondernemingsrecht. U moet namelijk een keuze maken voor de rechtsvorm. Bij het beëindigen van uw onderneming kunt u ook te maken krijgen met juridische aspecten bijvoorbeeld bij verkoop, fusie of faillissement van uw onderneming. Wij, VWS Advocaten kunnen u begeleiden en adviseren over onder andere:

  • Oprichten van personenvennootschappen en rechtspersonen
  • Opstellen en wijzigen van statuten
  • Inrichten en/of herstructureren van organisaties en bedrijven
  • Juridische vraagstukken over fusies, splitsingen, overnames en de verkoop van onderneming, of delen daarvan
  • Financiering en herstructurering
  • Insolventierecht
  • Mededingingsrecht
  •  Contracten en algemene voorwaarden
  • Gerechtelijke procedures en arbitrages

VWS-advocaten en privacyrecht

Sinds de invoering in 2018 van de Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is privacy en de bescherming persoonsgegevens een veel voorkomend thema in zowel de media als bij de rechtspraak. Door de AVG heeft u als ondernemer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. Ook al is data voor uw onderneming belangrijk, de privacyregels bepalen wat u als onderneming of instelling hiermee kunt doen. Zo moeten uw klanten, medewerkers én leveranciers weten welke gegevens u van ze heeft. Uw klant kan inzage vragen in opgeslagen data of een eerder gegeven toestemming intrekken. De privacy regels en de naleving hiervan zijn erg belangrijk. Wanneer u niet voldoet aan de regels die zijn gesteld door de AVG dan kan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens sancties opleggen waarmee uw organisatie een behoorlijke (imago) schade kan lijden. Wij, VWS-advocaten, kunnen u helpen bij allerlei vragen over de toepassing van de privacy regels. Wij kunnen ervoor zorgen dat u als ondernemer of instelling zelf meer grip krijgt op de juridische omgang met data. Ons streven is hierbij zo snel mogelijk overbodig te worden. Zo kunnen we voor u de kosten beheersbaar houden.

Audit Bescherming Persoonsgegevens

VWS-advocaten kan, samen met Soll-IT Auditors een audit Bescherming Persoonsgegevens aanbieden. Dan voeren privacy-specialisten van VWS-advocaten een risicoklasse analyse uit. Wilt u hierover meer weten neem dan gerust contact op met VWS-advocaten.