1 min Leestijd

ANWB kan woord buitenleven niet langer claimen

Dat heeft het Hof Amsterdam op 4 november 2009 bepaald in een kwestie tussen de magazines welke ”buitenleven” van Media Mij. B.V. en ”Buitenleven” van ANWB B.V., waarbij Meta Kuyvenhoven van Versteeg Wigman Sprey advocaten optrad voor Media Mij. B.V.

Het Hof Amsterdam heeft onder andere geoordeeld dat het woord buitenleven door inburgering geen merkenrechtelijke bescherming heeft verworven. Bovendien is er geen sprake van gevaar voor verwarring aangezien het gebruik van het woord buitenleven niet op merkenrechtelijke bezwaren stuit, omdat het woord voldoende onderscheidend vermogen mist en door ANWB gebruikt wordt om kenmerken van haar tijdschrift aan te duiden. Hierdoor staat het Media Mij vrij om het woord buitenleven voor haar magazine ”buitenleven” te gebruiken, dat in ander opzicht dan het tijdschrift ”Buitenleven” van ANWB en voor een andere doelgroep eveneens aspecten van het buitenleven behandelt, aldus het Hof Amsterdam.

Lees hier verder: http://www.iept.nl/index.php?page_id=26849

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg