2 min Leestijd

Architect dwingt eigenaar pand om huis te verbouwen

Van Tiggelen heeft een pand laten bouwen in Amsterdam. De architect van het pand, Dijkman, vindt dat het resultaat niet in overeenstemming is met het door hem gemaakte ontwerp. Hij vordert in kort geding dat Van Tiggelen wordt veroordeeld om het pand in overeenstemming met het ontwerp te maken. De rechter wijst dit toe.

Architect Dijkman heeft in 2000 in opdracht van zijn toenmalige opdrachtgever Witteveen een ontwerp gemaakt voor een gebouw aan de Rozenstraat 153 te Amsterdam. In 2005 is het perceel door Witteveen overgedragen aan Van Tiggelen. Toen een deel van het pand in mei 2006 uit de steigers kwam, bleek dat er op diverse punten van het ontwerp van Dijkman is afgeweken. In overleg is vervolgens afgesproken dat Dijkman een gewijzigd ontwerp zou maken, maar aan dit voorstel van Dijkman voor een gewijzigd ontwerp is geen uitvoering gegeven. De verbouwing aan het pand is inmiddels klaar.

Dijkman vordert in kort geding onder meer om Van Tiggelen te veroordelen om het pand alsnog in overeenstemming te brengen en te houden met het oorspronkelijke ontwerp van Dijkman, althans om het bouwwerk in overeenstemming te brengen met het (herziene) schetsontwerp van Dijkman, op straffe van een dwangsom. Ook vraagt Dijkman vergoeding van zijn volledige proceskosten op basis van de Handhavingsrichtlijn.

Dijkman krijgt gelijk in zijn stelling dat Van Tiggelen zijn auteursrechten en persoonlijkheidsrechten heeft geschonden. Van Tiggelen heeft niet betwist dat het ontwerp van Dijkman een werk in de zin van de Auteurswet is. Verder is in de procedure komen vast te staan dat Van Tiggelen bij de bouw van het pand is afgeweken van het ontwerp op de door Dijkman genoemde punten, terwijl hij wist dat Dijkman daar bezwaren tegen had en Dijkman hem daarvoor geen toestemming had gegeven. De afwijkingen zijn zodanig dat er volgens de voorzieningenrechter gesproken kan worden van een verminking van het werk van Dijkman in de zin van de Auteurswet.

De rechter oordeelt verder dat Dijkman hierdoor reputatieschade lijdt of zou kunnen lijden, doordat het publiek in het pand nog steeds een ontwerp van Dijkman zal herkennen, terwijl Dijkman aan het pand in zijn huidige vorm zijn naam niet wil verbinden.

De rechter veroordeelt Van Tiggelen om het pand binnen zes maanden in overeenstemming te brengen met het schetsontwerp van Dijkman. Daarnaast worden op grond van richtlijnconforme interpretatie de volledige proceskosten toegewezen.

Bron: boek9.nl

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg