2 min Leestijd

Architect houdt verbouwing Naturalis tegen

Natuurkundig museum Naturalis te Leiden moet de verbouwing van haar gebouw (in ieder geval tijdelijk) stilleggen.

Onderdeel van de verbouwing zou onder meer het plaatsen van tussenverdiepingen en pilaren in het museumgedeelte zijn. Volgens het museum is die verbouwing noodzakelijk vanwege een fusie met andere musea. Het museum, dat ook onderzoek verricht, zou door die fusie te klein geworden zijn.

De architect van het museum, Fons Verheijen, heeft gesteld dat de verbouwing inbreuk maakt op zijn “persoonlijkheidsrechten” als architect van het gebouw. De verbouwing zou namelijk een “verminking” van zijn ontwerp opleveren. Op grond van de auteurswet kunnen makers (zoals architecten) zich daartegen verzetten als ze daarbij een voldoende redelijk belang hebben.

Verheijen had hierover al eerder een (bodem)procedure aanhangig gemaakt, die momenteel nog loopt. In die bodemprocedure werd in januari al (in een tussenvonnis) geoordeeld dat de verbouwing inbreuk op de rechten van Verheijen zou maken, maar verbood de verbouwing nog niet. Een eindvonnis waarin de vordering van Verheijen voor zo’n (definitief) verbod wordt beoordeeld, wordt in mei verwacht. In de tussentijd had Verheijen dit kort geding aanhangig gemaakt om de verbouwing in ieder geval voorlopig te stoppen. Deze week zouden onder meer gaten voor de nieuwe pilaren en vloeren worden geboord.

De Haagse kort geding rechter heeft vandaag de vordering van de architect toegewezen. Naturalis mag dus tot nader orde (dat zal het eindvonnis in de bodemprocedure zijn) niet verbouwen. Althans niet als dat zou leiden tot de (dreigende) inbreuk waarover de (bodem)rechter in het vonnis in januari had geoordeeld. Het vonnis is nog niet gemotiveerd. Die motivatie volgt 21 maart a.s.

Bijzonder zuur voor Naturalis natuurlijk, dat gisteren tijdens de zitting aangaf hierdoor in grote financiële problemen te komen. Maar Naturalis zou dat wellicht ook, zoals de rechter gisteren tijdens de zitting zei, hebben kunnen voorkomen door de verbouwing niet al aan te laten vangen voordat er duidelijkheid was over dit geschil natuurlijk.

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg