1 min Leestijd

Bavaria verliest “Hollander” kort geding

Bavaria heeft in kort geding tevergeefs staking gevorderd van het gebruik van het merk “Hollander” en “It must be a Hollander” door A.P. Holding.

Volgens Bavaria maakt dit merk inbreuk op haar biermerk “Hollandia”, maar de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar denkt hier anders over. De voorzieningenrechter oordeelt op 10 mei 2007 dat het niet aannemelijk is dat “Hollandia” een bekend merk voor bier is. In het Handelsregister staan 500 namen ingeschreven waarin het woord “Holland” – waarvan “Hollandia” is afgeleid – wordt gebruikt. Tekens met het woord “Holland” worden dus in algemeen beschrijvende zin gebruikt. Het onderscheidend vermogen van het merk “Hollandia” is daarom minimaal. Bovendien gebruikt A.P. Holding het merk “Hollander” en “It must be a Hollander” voor een ander soort bier en richt A.P. Holding zich op een andere doelgroep. Het gevaar dat het publiek het merk ‘Hollander’ of ‘It must be a Hollander’ verwart met het merk ‘Hollandia’ is daarom niet groot.

AP Hollander heeft vergoeding van de volledige proceskosten van EUR 38.614,54 gevorderd. Bavaria heeft deze hoogte betwist. In het licht van alle omstandigheden – mede gezien de hoogte van de door Bavaria gemaakte kosten – acht de voorzieningenrechter een vergoeding van EUR 17.000,- redelijk.

Rechtbank Alkmaar 10 mei 2007, LJN: BA4811 (Bavaria N.V./A.P. Holding B.V.)

Vindplaats vonnis: www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=ba4811

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg