1 min Leestijd

Bel-me-niet-register

De Eerste Kamer heeft 11 november 2008 een wetsvoorstel aangenomen waarin het zogenaamde ”bel-me-niet-register” is opgenomen.

Consumenten die niet door telemarketeers gestoord wensen te worden kunnen zich aanmelden voor dit register. Als telemarketeers dan toch nog ongevraagd naar de bij dit register aangemelde consumenten bellen zal de OPTA daar maatregelen tegen nemen.

Het wetsvoorstel voorziet daarnaast in de mogelijkheid dat consumenten, wanneer door een telemarketeer gebeld wordt, zich direct kan afmelden voor telemarketing in het algemeen.

De wet houdt tevens een algemeen verbod in tot het versturen van spam. Op het moment geldt dit verbod alleen ten aanzien van spam met consumenten als ontvanger, na de inwerkingtreding van de wet zal dit ook gelden ten aanzien van spam met bedrijven als ontvanger.

Het wetsvoorstel zal het daarnaast mogelijk maken dat na de afloop van de eerste abonnementsperiode voor telefonie of internet een opzegtermijn van maximaal een maand wordt gehandhaafd. Op het moment worden deze abonnementen doorgaans voor een langere periode stilzwijgend verlengd als niet tijdig wordt opgezegd.

De wet, naar aanleiding waarvan de huidige Telecommunicatiewet gewijzigd zal worden, zal naar verwachting op 1 juli 2009 in werking treden.

14 november 2008 - Privacyrecht, Reclamerecht

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg