2 min Leestijd

Bolle Jan

Het Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat gebruik van het teken ”Bolle Jan” in “Apres Skihut Bolle Jan” ten opzichte van Café Bolle Jan zowel in merkenrechtelijke als handelsnaamrechtelijke zin niet verwarrend is.

Al meer dan 30 jaar wordt door de familie Froger in Amsterdam een café geëxploiteerd onder de bijnaam van vader ”Bolle Jan”. Op 30 november 2007 zijn drie woordmerken geregistreerd – waaronder ”Café Bolle Jan? voor onder meer de klasse: cafés en horecadiensten.

Op 30 april 2009 is in Eersel (Noord Brabant) een horecagelegenheid geopend onder de naam ”Apres Skihut Bolle Jan” waarvoor onder meer onder de domeinnaam www.apresskihut-bollejan.nl reclame wordt gemaakt. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Bosch oordeelde eerder, zie het nieuwsbericht van 29 april 2009, dat het teken ”Bolle Jan” in combinatie met het woord apres ski hut nauw aansluit bij het biermerk ”Bolle Jan”, waardoor het teken ”Bolle Jan” voldoende afstand oplevert ten opzichte van de ingeschreven woordmerken, zodat verwarringsgevaar wordt voorkomen.

Het Hof Den Bosch oordeelt nu dat niet kan worden ontkend dat het onderdeel ”Bolle Jan” het meest kenmerkende deel vormt van zowel ”Café Bolle Jan” als van ”Apres Skihut Bolle Jan”. In zoverre is sprake van overeenstemming tussen teken en merk en handelsnaam en komt het aan op de vraag of er verwarringsgevaar bestaat, anders gezegd of de gemiddelde cafébezoeker Café Bolle Jan zal verwarren met Apres Skihut Bolle Jan. In het licht van factoren als de afstand tussen de verschillende horecagelegenheden, het verschil in het type horeca en de ambiance, het soort muziek dat wordt gedraaid alsmede dat niet voldoende aannemelijk is dat Café Bolle Jan landelijk bij het publiek bekend is, is er onvoldoende aanleiding om verwarringsgevaar in merkenrechtelijke en handelsnaamrechtelijke zin aan te nemen.

Ten aanzien van de proceskosten oordeelt het Hof den Bosch dat uitgangspunt blijft dat de daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Lees hier verder: http://www.boek9.nl/?//Bolle+Jannen////25214/

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg