2 min Leestijd

Camel voor sigaretten naast Camelo voor koffie

Deze zaak betreft een oppositie op grond van het oudere nationale Spaanse beeldmerk “CAMEL” voor sigaretten tegen het aangevraagde Gemeenschapsbeeldmerk “CAMELO” voor koffie.

De vraag die in deze zaak centraal staat is of door gebruik van het beeldmerk “CAMELO” ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk “CAMEL” (artikel 8 lid 5 van de Gemeenschapsmerken verordening – GMVo). Voor het antwoord op deze vraag is van belang of het oudere merk is ingeschreven (1), of het oudere en het aangevraagde merk gelijk zijn of overeenstemmen (2), of het oudere merk bekend is (3) en of het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk een risico oplevert dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk of dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (4).

“CAMEL” dient aannemelijk te maken dat de kans dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan in de toekomst niet hypothetisch is. Bovendien is het bestaan van een verband tussen het aangevraagde merk “CAMELO” en “CAMEL” een wezenlijke voorwaarde voor de toepassing van artikel 8 lid 5 GMVo.

De vraag van overeenstemming beperkt zich tot de afzonderlijke elementen van beide beeldmerken. Bepalend is het feit dat het woord “CAMELO” in het Spaans ‘verzinsel’ of ‘fopperij’ of ‘bedotterij’ betekent en niet ‘kameel’ zoals het Engelse “CAMEL”. Beide merken tonen een dromedaris in een Egyptische woestijn omgeven door drie piramides en drie palmbomen. Hieraan komt een zwak onderscheidend vermogen toe omdat een afbeelding van een dromedaris in een woestijn gewoonlijk wordt gebruikt voor Oosterse producten. “CAMELO” veroorzaakt daarom geen gevaar voor afbreuk aan het onderscheidend vermogen van “CAMEL”.

Ook is er geen sprake van afbreuk aan de reputatie van “CAMEL”, omdat er geen tegenstellingen bestaan tussen de aard of de wijze van het gebruik van koffie en van sigaretten die van dien aard zijn dat het imago van “CAMEL” zou kunnen worden aangetast. Tot slot is niet bewezen dat “CAMELO” wordt geassocieerd met positieve kwaliteiten van “CAMEL”, die zouden kunnen leiden tot duidelijke exploitatie of duidelijk meeliften door “CAMELO”.

Opvallende kenmerken die aan een bekend sigarettenmerk worden toegekend zijn op zich niet van dien aard dat dit een voordeel oplevert voor koffie. Ook al worden koffie en sigaretten soms samen genuttigd en worden ze in zekere zin beide geassocieerd met momenten van gezelligheid en ontspanning.

Het beroep en de oppositie worden afgewezen.

Zie: http://www.boek9.nl/default.aspx?id=5753#body

 

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg