1 min Leestijd

College van Beroep bevestigt uitspraak: geen bezwaar poster Sint

De Reclame Code Commissie, hierna te noemen “RCC”, bepaalde in haar uitspraak op 22 oktober 2010 dat de filmposters van de film “Sint” niet angstaanjagend voor kinderen zijn en daardoor mochten blijven hangen. Zie eerder bericht op de website. Filmmaker Johan Nijenhuis ging tegen de uitspraak van de RCC in hoger beroep.

Het College van Beroep heeft het beroep afgewezen en de beslissing van de Reclame Code Commissie bevestigd. Het College oordeelt “dat de poster vooral de contouren van een persoon die op een paard zit toont”. Kinderen zullen deze persoon als Sinterklaas beschouwen. Tegenover de heldere achtergrond van de afbeelding valt het gelaat van de persoon echter niet bijzonder op. Dit gelaat is zeer vaag en ook zeer donker afgebeeld en vertoont bij vluchtige beschouwing op een voor een poster in een bioscoop normaal te achten afstand, geen opvallende details of kenmerken. Het College onderschrijft de beslissing van de RCC dat de poster voor kinderen niet angstaanjagend is en dat het daarom niet in strijd is met de Nederlandse Reclame Code.

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg