1 min Leestijd

Cursus Juridische aspecten (online) DM

Meta Kuyvenhoven en Jetse Sprey van Versteeg Wigman Sprey advocaten zullen op 7 oktober 2010 bij de Juridische Academie een cursus geven over de juridische aspecten van (online) direct marketing.

Ondernemers zetten veelvuldig (online) direct marketing als email nieuwsbrieven, telemarketing en online toepassingen, zoals cookie dropping, in. Daarbij dienen zij zich te houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en overig privacyrecht. Zo dient er op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens te worden omgegaan en is in sommige gevallen vooraf toestemming vereist voor het verwerken van persoonsgegevens. De vraag is of dat ook gebeurt.

Steeds meer advocaten krijgen te maken met vragen over privacyrecht en direct marketing. Deze cursus biedt een helder overzicht van de zwaartepunten en de werking van het privacyrecht, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. De juridische en praktische aspecten van de meest voorkomende vormen van (online) direct marketing zullen worden uitgewerkt. Daarnaast zal het actuele wetsvoorstel ”cookies” worden besproken.

Deze cursus is met name bedoeld voor advocaten en bedrijfsjuristen. 

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg