2 min Leestijd

Depot Pink Ribbon-merken

Stichting Pink Ribbon (een organisatie die aandacht vraagt voor borstkanker en fondsen werft voor onderzoek daaromtrent) is houdster van enkele Pink Ribbon merken. Gedaagde heeft in 2004 het idee opgevat om een internationale charitatieve organisatie op te zetten ten behoeve van de strijd tegen borstkanker onder de naam ‘Pink Ribbon International’. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de oprichting op 23 juni 2008 van de Amerikaanse rechtspersoon Pink Ribbon, Inc. Gedaagde heeft daarvoor ook vele domeinnamen geregistreerd, waaronder pinkribbon.com en pinkribbon.org.

De Stichting heeft onder andere een verklaring voor recht gevorderd dat het deponeren en vervolgens weer intrekken van merken onrechtmatig jegens de Stichting is. De Stichting legde aan haar vorderingen ten grondslag dat de wijze van deponering en procesvoering van gedaagde met betrekking tot de merkdepots misbruik van bevoegdheid oplevert. De rechtbank ‘s-Gravenhage wijst het verweer van gedaagde dat de merken van de Stichting kunnen dienen tot aanduiding van de soort of de kenmerken van de waren en diensten in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE (en dus dat deze te beschrijvend zouden zijn) af. Gedaagde voerde aan dat het teken PINK RIBBON beschrijvend is voor roze lintjes. De rechtbank oordeelt dat [dit] op zich juist (is), maar niet relevant want de merken van Stichting zijn niet ingeschreven voor roze lintjes?.

De rechtbank heeft het tevens gevorderde verbod op het verrichten van depots door gedaagde dan ook toegewezen. De rechtbank oordeelt: ”Het gevorderde verbod op het verrichten van depots is een vergaande maatregel, gegeven de wettelijke bevoegdheid tot het verrichten van depots. In de gegeven omstandigheden is dat verbod naar het oordeel van de rechtbank wel gepast?” De rechtbank meende dat daarbij van belang is dat gedaagde zelf heeft verklaard dat alle activiteiten met betrekking tot Pink Ribbon International zijn gecontinueerd in Pink Ribbon, Inc. Gedaagde is niet meer betrokken bij Pink Ribbon International en uit niets blijkt dat gedaagde anderszins een belang heeft bij het deponeren van Pink Ribbon merken. Gelet daarop is een verbod om merken met daarin de woordelementen Pink en Ribbon te deponeren niet een ter vergaande inperking van de bevoegdheden van gedaagde.

Voor het volledige vonnis, zie http://www.boek9.nl/?//Een+verbod+is+wel+gepast////28642/

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg