1 min Leestijd

Eye Center Europe wint kort geding tegen de Consumentenbond

In vervolg op een in 2003 gehouden onderzoek heeft de Consumentenbond opnieuw een onderzoek ingesteld naar de klinieken die laser-oogcorrecties uitvoeren. De resultaten hiervan zijn in de Consumentengids verschenen. Eye Center is in zijn totaliteit beoordeeld als “slecht”. Eye Center heeft hierop een kort geding gestart en de rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat het uitgevoerde onderzoek in onvoldoende mate zorgvuldig is geweest en dus onrechtmatig. De Consumentenbond dient de publicatie te rectificeren.

Daarbij weegt de rechtbank mee dat onderzoek door de Consumentenbond, gezien zijn grote invloed en gezag, op zorgvuldige wijze dient te geschieden. De Consumentenbond heeft een vragenlijst opgesteld met behulp van 31 consumenten die in het verleden een ooglaser behandeling hebben ondergaan. Vervolgens is die lijst toegestuurd aan alle 54 ooglaserklinieken die behandelingen in Nederland uitvoeren. Mede gelet op het feit dat er in Nederland jaarlijks 20- tot 25-duizend mensen hun ogen laten laseren, is van een representatief onderzoek geen sprake. Bovendien is uitsluitend onderzoek gedaan naar de randvoorwaarden. Randvoorwaarden kunnen een indicatie geven betreffende de kwaliteit van de kliniek, maar het onderzoek heeft zich niet gericht op de kwaliteit van de daadwerkelijke zorg als het uitvoeren van ooglaserbehandelingen. Daarmee is de kwalificatie “slecht” onvoldoende onderbouwd.

Vonnis rechtbank Den Haag 15 augustus 2007: www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BB1714

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg