2 min Leestijd

Gaspedaal maakt inbreuk op databank AutoTrack

Op Autotrack.nl wordt door particulieren tegen betaling advertenties voor te koop aangeboden auto’s geplaatst. Deze verzameling advertenties kan worden doorgezocht op basis van verschillende selectiecriteria, zoals prijs, merk, model, uitvoering en bouwjaar. Het resultatenoverzicht bevat ook links naar de pagina met de volledige advertentie van de gevonden auto.

Gaspedaal.nl biedt een zogenoemde dedicated meta search engine aan waarmee real time kan worden gezocht in diverse verzamelingen van auto advertenties die op andere websites worden aangeboden, waaronder AutoTrack.nl. Gezocht kan worden op grond van diverse selectiecriteria als prijs, model en bouwjaar. Het resultatenoverzicht vermeld de bron van de advertentie en deep links naar de pagina van de volledige advertentie. Op Gaspedaal.nl zelf worden geen advertenties van particulieren geplaatst. Autotrack heeft geen toestemming gegeven voor het gebruik van haar gegevensverzameling door Gaspedaal.

De vordering van Autotrack Gaspedaal te verbieden de Autotrack Databank op te vragen, hergebruiken of anderszins toegankelijk te maken, werd in kort geding bij de rechtbank Utrecht afgewezen.

De rechtbank Den Haag oordeelde anders. Volgens de rechtbank is de via Autotrack.nl gepubliceerde verzameling van autoadvertenties een databank in de zin van artikel 1 lid 1 sub a Databankenwet. Vast stond dat de verzameling meer dan 200.00 advertenties bevat en dat de inhoud van de verzameling dagelijks moet worden aangepast en dat er op jaarbasis meer dan 800.000 verschillende advertenties worden aangeboden. De inspanningen om de advertenties te verkrijgen, online te presteren en op juistheid te controleren is een substantiële investering. Dit wordt ondersteund door ten minste 150 facturen met een specificatie van de kosten van de investering van zo’n vier miljoen euro.

De uitvoering van een zoekopdracht waarbij gegevens uit de Autotrack Databank worden overgebracht op de server van Gaspedaal moet daarnaast worden aangemerkt als het ‘opvragen en hergebruiken’ van een deel van de Autotrack Databank. Het hergebruiken zit hem in het ter beschikking stellen van die gegevens aan de bezoeker van Gaspedaal.nl. Het cumulatief effect van de vele zoekopdrachten die via Gaspedaal.nl worden uitgevoerd is dat een substantieel deel van de Autotrack Databank aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. Dit handelen brengt ernstige schade toe aan de investeringen van Autotrack.nl. Daarmee oordeelde de rechtbank dat Gaspedaal.nl inbreuk maakt op de Autotrack Databank.

De rechtbank spreekt daarnaast een proceskostenveroordeling uit, begroot conform het liquidatietarief aangezien Autotrack.nl met alleen een e-mailbericht de daadwerkelijk gemaakte proceskosten heeft onderbouwd. Dat is volgens de toelichting bij het advies indicatietarieven in IE-zaken niet voldoende voor toewijzing van de volledige proceskosten.

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg