2 min Leestijd

Gebruik domeinnaam www.taartenwinkel.nl onrechtmatig

Het Hof Den Haag heeft bepaald dat het gebruik van de domeinnaam www.taartwinkel.nl ten opzichte van de handelsnaam en domeinnaam www.taartenwinkel.nl niet strijdig is met handelsnaamrecht maar wel verwarrend is op grond van onrechtmatige daad.

De reden dat het gebruik van taartwinkel.nl niet strijdig is met het handelsnaamrecht is dat het enkel doorlinken via taartwinkel.nl naar de website www.gefeliciTAART.nl niet te beschouwen is als handelsnaamgebruik in de zin van de Handelsnaamwet. De website onder taartwinkel.nl heeft zo gezegd geen inhoud, zodat de domeinnaam www.taartwinkel.nl niet gebruikt wordt ter aanduiding van een onderneming en er geen sprake is van handelsnaamgebruik.

Dit betekent niet dat gefeliciTAART.nl gebruik kan blijven maken van de domeinnaam taartwinkel.nl als doorgeleider naar haar website. Het Hof Den Haag heeft namelijk geoordeeld dat de domeinnaam www.taartwinkel.nl zoveel gelijkenis vertoont met www.taartenwinkel.nl dat de kans dat een consument die op zoek is naar de bekende taartenwinkel.nl, de domeinnaam taartwinkel.nl intypt, aanzienlijk is. Dat consumenten na het intypen van taartwinkel.nl direct worden doorgeleid naar de website van gefeliciTAART doet aan de verwarring niet af, nu niet ondenkbaar is dat consumenten menen dat taartenwinkel.nl en gefeliciTAART aan elkaar verbonden ondernemingen zijn. GefeliciTAART probeert met mede met gebruikmaking van de bekendheid van haar concurrenten en de mogelijkheid van vergissing bij consumenten, zoveel mogelijk internetverkeer naar haar website te genereren. Het Hof Den Haag oordeelt dat een dergelijke handelswijze de grenzen van eerlijke mededinging te buiten gaan en dus onrechtmatig is.

Deze uitspraak volgt op een eerder op 24 september 2008 door rechtbank Den Haag gewezen vonnis, dat het Hof Den Haag op 9 maart 2010 in onderhavig arrest heeft vernietigd.

Lees hier verder: http://www.boek9.nl/?//Op+onrechtmatige+wijze+in+verwarring+worden+gebracht////25084

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg