1 min Leestijd

Geen merkbescherming voor Legoblokje

Het Europese Hof van Justitie heeft in haar arrest van 14 september 2010 bevestigd dat het speelbouwblokje van Lego geen vormmerk kan zijn en dus geen bescherming geniet. Het Hof bevestigt daarmee de eerdere uitspraak van Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen van 12 november 2008, waartegen Lego – naar nu blijkt tevergeefs – in hoger beroep ging.

Lego wenste haar blokje als Europees vormmerk te deponeren, mede omdat de octrooien van het Lego blokje inmiddels waren verlopen. Via een vormmerk op het blokje zou Lego haar exclusiviteit op de vormgeving voor “eeuwig” kunnen handhaven. Een merkinschrijving is immers steeds hernieuwbaar.

Aanvankelijk werd het Lego blokje als merk ingeschreven maar een van de concurrenten van Lego maakte daartegen bezwaar. De vorm van het Lego-blokje zou namelijk bepaald worden door de techniek en kon daarom geen merk zijn. Zowel in eerste aanleg als nu ook in hoger beroep wordt deze redenatie gevolgd. Volgens het Europese Hof van Justitie is de vorm van de blokjes bepaald door de functie en techniek en daarmee niet beschermbaar als driedimensionaal ‘vormmerk’.

Volgens het Hof maakt het niet uit dat het steentje ook op andere wijze kan worden vormgegeven.

De techniek van het steentje, zoals het zou worden ingeschreven wordt dan immers nog steeds gemonopoliseerd door Lego. En dat mag niet.

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg