2 min Leestijd

Gelegenheid geven voor auteursrechtinbreuk

De Voorzieningenrechter van Amsterdam heeft in een vonnis van 16 oktober 2008 bepaald dat het geven van gelegenheid tot het maken van auteursrechtinbreuk ook inbreuk maken is. Op de website showbiznewz.nl. zijn zonder toestemming foto’s gebruikt die afkomstig zijn van het Stockfotobureau. De websitehouder stelt dat foto’s niet door haarzelf, maar door bezoekers op de site zijn geplaatst.

De websitehouder voert ter verdediging aan dat zij niet alles kan controleren wat derden op de site zetten, en dat een disclaimer is geplaatst. Naar het oordeel van de Voorzieningenrechter kan de website houder geen aanspraak maken op bescherming tegen aansprakelijkheid krachtens artikel 6: 196c BW. Dit artikel beschermt providers op basis van het argument dat providers niet alles wat op door hen gehoste websites geplaatst wordt door derden kunnen controleren. In het onderhavige geval geeft de website houder echter grotendeels van haar zelf afkomstige informatie door en door de opzet van haar website nodigt zij bezoekers uit tot het plaatsen van foto’s van zogenoemde sterren. Zij neemt aldus het initiatief tot het doorgeven van informatie door haar bezoekers. Het type foto’s waar het om gaat is bovendien (portret)foto’s van (internationale) beroemdheden, zodat de websitehouder erop bedacht dient te zijn dat op die foto’s een auteursrecht rust.

De Voorzieningenrechter geeft toe dat het voor een websitehouder niet eenvoudig zal zijn van elke door een bezoeker geplaatste foto na te gaan of daarop een auteursrecht rust en wie de rechthebbende daarop is. Zij kan aan aansprakelijkheid voor het onrechtmatig publiceren van die foto’s echter niet ontkomen door te volstaan met het plaatsen van de hiervoor bedoelde disclaimer op haar website. Zou dat wel zo zijn dan verplaatst zij zonder enige inspanning van haar kant de bezwaren die zij zelf heeft tegen onderzoek naar auteursrecht naar de auteursrechthebbenden. Het is aan de websitehouder om haar bedrijf zodanig in te richten dat zij maatregelen treft ter voorkoming van inbreukmakende handelingen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de mogelijkheid degene die een foto als hier bedoeld op de site van de websitehouder plaatst na een toelichting vooraf te laten verklaren dat hij of zij de rechthebbende op die foto is.

De websitehouder maakt aldus inbreuk gemaakt op dat auteursrecht en is aansprakelijk voor de schade die uit haar onrechtmatig handelen voortvloeit. Het Stockbureau heeft verder voldoende aannemelijk gemaakt dat zij licentie-inkomsten heeft gederfd als gevolg van het gebruik van de foto’s door de websitehouder. De rechter wijst nu het om 67 foto;s gaat een bedrag van EUR 6.700,- aan schadevergoeding toe.

Bron: boek9

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg