2 min Leestijd

Het “Maatmanconsument”

Deze consument is geen fysicus of laborant met terdege kennis van het kookpunt van water, maar een gewone man of vrouw die een apparaat als de Quooker of de Zip Hydro Tap denkt te gaan gebruiken in de huishoudelijke omgeving van zijn eigen keuken, aldus de rechtbank en het Hof Den Haag (15 maart jl.). Een arrest over misleidende reclame.

Bij de beantwoording van de vraag of reclame voor de “Zip Hydro Tap” misleidend is in de zin van artikel 6:194 BW moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument tot wie de reclame zich richt. Deze consument zal met name gericht zijn op de functionaliteit van een “kokend heet water” kraan. Het gaat er daarbij niet slechts om of het water dat uit de kraan komt een temperatuur heeft die overeenkomt met het atmosferische kookpunt.

De gewraakte aanduidingen als “kokend” en “kokend heet” zijn voor de consument vooral van belang voor de eigenschappen die het aldus aangeduide water heeft en daarmee voor de gebruiksmogelijkheden ervan. Het gaat om het verwachtingspatroon van de consument vanuit zijn ervaring met de traditionele middelen om water te verkrijgen. Dit alles leidt dan ook tot de conclusie dat de Zip Hydro Tap levert wat een consument van “kokend water” verwacht. Daaruit volgt dat ook de aanduiding “boiling” op de kraan, op de doos en in de handleiding en installatie-instructie niet misleidend is.

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg