1 min Leestijd

Jean-Luc Godard betaalt boete illegale downloader

Regisseur Jean-Luc Godard heeft duizend euro geschonken aan een 37-jarige Fransman James Climent die was veroordeeld tot het betalen van een boete van EUR 20.000 wegens het illegaal downloaden van 13.788 MP3-bestanden in 2005.

Godard heeft het bedrag geschonken als tegemoetkoming in de advocaatkosten van de Fransman in de zaak die hij tegen de boete zal instellen voor het Europese Hof. De reden daarvoor is, zoals Godard aan de Franse krant ”Liberation” meldde, dat hij tegen de Franse ”Hadopi” wet is. Het doel van deze wet is intellectuele eigendomsrechten op het internet te handhaven. Godard: ”Intellectuele eigendom bestaat niet”. Verder zou hij tegen het intellectuele eigendomsrechten zijn, in ieder geval voor meerderjarige kinderen van een maker. Zo zou hij het niet logisch vinden dat de kleinkinderen van Ravel nog royalties zouden ontvangen voor de Bolero. Dit is overigens al niet het geval: auteursrechten vervallen krachtens de Franse (en Nederlandse) wet 70 jaar na de dood van de maker. In het geval van Ravel was dit in 2007.

Voor de blog van Climent, zie: http://etpaflapuce.blogspot.com/2010/09/bettencourt-etait-busy-voir-dernier.html

Voor het bericht in ”crans (Liberation), zie: http://www.ecrans.fr/Jean-Luc-Godard-soutient-un-pirate,10810.html

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg