1 min Leestijd

Kunsthandelaar veroordeeld wegens vervalsing

De rechtbank Amsterdam heeft op 14 april 2008 in kort geding de vordering tot verbod van uitzenden van gemaakte opnamen van Paul van O. in het SBS-televisieprogramma van Peter R. de Vries toegewezen.

Van O. is veroordeeld voor doodslag op zijn vrouw en bevindt zich in de laatste fase van zijn straf. De Vries ontdekte dat Van O. via een datingsite op zoek was naar een vrouw. Een medewerkster maakte onder een valse naam een afspraak, maar op die afspraak verscheen De Vries met een cameraploeg. Volgens de Vries wilde hij waarschuwen voor de gevaren van internetdating.

De rechter oordeelt dat het openbaar maken van die opnamen, waarin Van O. ter verantwoording wordt geroepen over zijn datinggedrag en waarin hij wordt geconfronteerd met de feiten waarvoor hij is veroordeeld, een ernstige aantasting van de persoonlijke levenssfeer oplevert. Die aantasting wordt in dit geval niet gerechtvaardigd door het belang om een vermeende misstand onder de aandacht van het publiek te kunnen brengen. Niet gebleken is dat de confrontatie gegevens heeft opgeleverd die niet op andere wijze boven water hadden kunnen komen. De Vries mag de beelden nog wel bewaren voor eventuele verdere gerechtelijke procedures.

Bronnen: nos.nl; rechtspraak.nl

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg