2 min Leestijd

La Vita, La Vita Fashion en La Vita Mode

De handelsnaam La Vita Fashion voor een schoenenwinkel in Maassluis op 50 meter afstand van een dameskledingzaak genaamd La Vita Mode is gezien het kenmerkende onderdeel La Vita en het verzorgingsgebied in combinatie met hetzelfde winkelende publiek verwarrend.

La Vita exploiteert vanaf eind 2004 een gelijknamige schoenenwinkel in Brielle. Daarnaast exploiteert zij vanaf november 2008 onder de naam La Vita Fashion een schoenenwinkel in Maassluis. La Vita Mode exploiteert vanaf juni 2008 een gelijknamige damesmodezaak in Maassluis. Zowel La Vita als La Vita Fashion als La Vita Mode staan in het handelsregister ingeschreven.

Op 21 november 2008 heeft de voorzieningenrechter van Rotterdam op verzoek van La Vita Mode bevolen dat La Vita het gebruik van de handelsnamen La Vita Fashion en/of La Vita dient te staken en gestaakt dient te houden omdat deze handelsnamen op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hw) ten opzichte van de naam La Vita Mode verwarringsgevaar veroorzaken.

In onderhavig geschil staat de vraag centraal of La Vita in strijd handelt met artikel 5 Hw door het voeren van de naam La Vita Fashion en/of La Vita voor haar onlangs geopende schoenenwinkel te Maassluis. De rechtbank oordeelt dat een vergelijking van de handelsnamen La Vita Fashion en La Vita Mode tot de conclusie leidt dat de naam La Vita Fashion in onvoldoende mate afwijkt van de naam La Vita Mode. In de naam La Vita Fashion komt eveneens het kenmerkende woord La Vita voor, aangevuld met het beschrijvende element Fashion (= Mode). Daarnaast opereren partijen in elkaars zeer nabije omgeving en bedienen zij hetzelfde winkelende publiek. Bovendien voerde La Vita Mode als eerste haar handelsnaam in Maassluis.

Bron: www.rechtspraak.nl, LJN: BG8588, Rb Rotterdam, 30 december 2008.

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg