1 min Leestijd

Lego van iedereen

Het ontwerp van lego wordt niet langer beschermd door het merkenrecht omdat de lego bouwsteentjes een technische functie hebben. Lego is daarom van iedereen, aldus Het Europese Hof van Justitie.

De Deense fabrikant Lego heeft zich in verband met haar strijd tegen de Canadese concurrent Mega Brands tot de Europese rechter gewend. De ”Mega Bloks” van het Canadese bedrijf kunnen aan de lego stenen geklikt worden.

Het Hof wees het argument van Lego dat het niet-functionele karakter van de lego bouwstenen wordt aangetoond door haar eigen deskundigenonderzoeken, van de hand. De deskundigenadviezen en de arresten van nationale rechterlijke instanties die Lego aanhaalde leveren volgens het Hof het bewijs op dat de vorm van het Legoblokje niet de enige vorm is waarmee de gewenste uitkomst kan worden verkregen en dat deze vorm dus niet technisch noodzakelijk is.

Verder is vastgesteld dat het functionele karakter van een vorm moet worden beoordeeld los van het bestaan van andere vormen, en dat de term ”noodzakelijk” betekent dat de vorm de kenmerken moet omvatten die technisch voldoende zijn voor het verkrijgen van de betrokken uitkomst.

Bron: www.devolkskrant.nl en www.boek9.nl

 

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg