3 min Leestijd

Merkgebruik in domeinnaam webwinkel niet toegestaan

Grohe AG, een producent van sanitairartikelen zoals douches en kranen, trad onlangs in kort geding op tegen R&M over het gebruik van de domeinnaam www.grohekranenshop.nl. Met succes, de rechtbank van Den Haag acht het gebruik van de domeinnaam in strijd met de merken van Grohe AG.

Grohe AG voert al sinds de jaren ’70 als handelsnaam ”Grohe” en hanteert een website onder de domeinnaam ”grohe.nl” en onder de domeinnaam ”grohekranen.nl”. R&M exploiteert webwinkels en is in de loop van 2010 een webwinkel gaan gebruiken waar douches en kranen van Grohe AG worden aangeboden onder de naam “grohekranenshop.nl”.

Grohe AG maakte hiertegen bezwaar en vorderde samengevat R&M te verbieden inbreuk te maken op de merk- en handelsnaamrechten van Grohe AG, de domeinnaam grohekranenshop.nl over te dragen aan Grohe AG en haar reclamemateriaal te vernietigen.

De rechtbank heeft het merkinbreukverbod toegewezen en bevolen dat R&M haar reclamemateriaal moet vernietigen. Het gebruik van de domeinnaam grohekranenshop.nl wordt door de rechter gezien als gebruik van dat teken als merk. Door het gebruik van haar domeinnaam onderscheidt zij namelijk haar diensten. De rechtbank oordeelde dat Grohe AG het teken op zodanige wijze gebruikt dat er een verband ontstaat tussen de handelsnaam en de waren die zij in de handel brengt of de detailhandeldiensten die zij verricht. Nu de bedoelde detailhandelsdiensten voor uitsluitend “Grohe-kranen” soortgelijk waren aan de sanitairwaren waarvoor Grohe AG haar merken heeft ingeschreven, was er eerder sprake zijn van overeenstemming van merken en tekens. De rechtbank oordeelde verder dat de overeenstemming van de merken en het teken zodanig is dat daardoor gevaar voor verwarring kan ontstaan bij het in aanmerking komende publiek. Door het hanteren van het teken grohekranenshop.nl, kon volgens de rechtbank bovendien de indruk worden gewekt dat R&M en Grohe AG een commerciële band met elkaar onderhielden, die bijvoorbeeld behelsde dat R&M een officiële distributeur van Grohe AG is of anderszins een bijzondere relatie met Grohe AG zou hebben.

Bovendien oordeelde de rechter dat R&M profiteerde van de bekendheid van de merken van Grohe AG. R&M trok ongerechtvaardigd oordeel uit of deed afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de bekende merken van Grohe AG, waardoor deze merken dreigden te verwateren, aldus de rechtbank.

Merkgebruik zonder toestemming van de merkhouder door een derde is weliswaar toegestaan ter noodzakelijke referentie aan de bestemming van bepaalde waren, maar in het onderhavige geval was naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter aan de vereisten voor refererend merkgebruik niet voldaan. Daartoe is volgens de rechter bepaald niet nodig dat in de domeinnaam het dominerende element “grohe” wordt opgenomen. Er was sprake van het wekken van refererend merkgebruik dat verder ging dan nodig was in het kader van de verdere verhandeling van producten van Grohe AG.

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg