1 min Leestijd

Model bewerkersovereenkomst

In samenwerking met de DDMA Dutch Dialogue Marjeting Association) heeft Meta Kuyvenhoven een model bewerkersovereenkomst opgesteld. Een bewerkersovereenkomst is verplicht op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens en regelt rechten en plichten van respectievelijk adverteerders en dienstverleners die zij inschakelen om, meestal in het kader van direct marketing, voor hen persoonsgegevens te verwerken, zoals bureaus, call-centers en e-mailverzenders.

09 mei 2012 - Privacyrecht

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg