2 min Leestijd

MSNLOCK

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft bepaald dat het gebruik van de naam ”MSNLOCK” als domeinnaam en als aanduiding voor een softwareapplicatie waarmee het gebruik van het chatprogramma ”MSN Messenger” in tijd kan worden beperkt, inbreuk maakt op de rechten van Microsoft met betrekking tot het merk ”MSN”.

Microsoft is houder van onder meer de Benelux- en Gemeenschaps woord- en beeldmerken ”MSN”. Deze merken worden wereldwijd gebruikt. De letters ”MSN” staan voor Microsoft Network en worden gebruikt als overkoepelende benaming voor diverse online diensten zoals MSN Spaces, MSN Windows Live mail en MSN Messenger chatprogramma?s.

Unicaresoft B.V. heeft – om te voorkomen dat kinderen onbeperkt gebruik kunnen maken van MSN Messenger -een softwareapplicatie ontwikkeld waarmee het gebruik van MSN Messenger in tijd kan worden beperkt. Dit product wordt aangeduid met ”MSNLOCK”. Unicaresoft is houder van de domeinnamen msnlock.nl, msnlock.be, msnlock.eu, msnlock.com, msnlock.org, msnlock.net en msnlock.info. Unicaresoft is voornemens de domeinnamen te linken aan de website waarop zij de softwareapplicatie aanbiedt. Voorts zal Unicaresoft met het teken ”MSNLOCK” haar product op de markt zetten.

Het teken ”MSNLOCK” wordt volgens de voorzieningenrechter als merk gebruikt. Het teken ”MSNLOCK” is samengesteld uit het bekende merk ”MSN” als onderscheidend element in combinatie met het beschrijvende deel ”LOCK”. In het gebruik van het teken ”MSNLOCK” bestaat het gevaar dat het publiek zal denken dat het onder het teken op de markt te zetten product afkomstig is van Microsoft. Bovendien zal de bekendheid van het merk ”MSN” de kans op verwarring doen toenemen. Unicaresoft maakt daarom volgens de voorzieningenrechter inbreuk op het merk ”MSN”. De vorderingen van Microsoft worden toegewezen. Daarnaast wordt Unicaresoft in de kosten van de procedure  -begroot EUR 18.135- veroordeeld.

Bron: www.rechtspraak.nl (LJN: BD1049, Rechtbank ‘s-Gravenhage, 7 mei 2008, 307284/KG ZA 08-364)

 

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg