4 min Leestijd

Nieuw keurmerk in influencer marketing: hoe werkt het en waarom is het relevant voor zowel bedrijven als influencers?

In een tijd waarin de betrouwbaarheid en transparantie van online marketing steeds belangrijker worden, is er een nieuwe ontwikkeling: het ‘Certified by Influencerregels.com’ keurmerk. Geïntroduceerd door de DDMA (brachevereniging voor data en marketing), bvA (bond van adverteerders) en Stichting Reclame Code (SRC). Dit keurmerk is zowel voor influencers en hun marketing bureau’s en managers relevant, maar ook voor bedrijven/merken die als adverteerders optreden.

Certificering

De certificering omvat het doorlopen van een online leertraject (e-learning van ongeveer 1 tot 1.5 uur) dat de belangrijkste reclameregels behandelt. Denk aan hoofdregels met betrekking tot transparante reclame, relevante regelgeving uit de Mediawet en regels voor specifieke doelgroepen, producten en sectoren. Onderwerpen die worden behandeld zijn: juiste gebruik van hastags, regels over finfluencing (advies over beleggen en crypto), reclame rondom alcohol en alcoholvrije vervangers, regels rondom het gratis krijgen van producten, het verbod op nepvolgers en likes, etc. Deze certificering moet jaarlijks worden vernieuwd aangezien de kans bestaat dat de regelgeving veranderd. De influencers worden ook via een nieuwsbrief op de hoogte gesteld van belangrijke wijzigingen in de regelgeving. Het certificaat is tot augustus 2024 gratis te behalen en daarna voor EUR 50,-.

Monitoring keurmerk

Nadat influencers hun certificering hebben behaald en in het openbare register zijn opgenomen, houdt de SRC toezicht op hun online activiteiten. Dit toezicht omvat het monitoren van gebruik van specifieke online tools om trefwoorden te scannen op platforms zoals YouTube, Instagram, en TikTok, waarbij gezocht wordt naar mogelijke overtredingen van de Nederlandse Reclame Code. 

Deze monitoring is niet bedoeld om elke post minutieus onder de loep te nemen. Het is meer een algemene controle om de integriteit van het keurmerk te waarborgen. Mocht er tijdens deze controles een overtreding worden vastgesteld, dan streeft de SRC ernaar om feedback te geven via hun afdeling Compliance. Er wordt dan advies gegeven aan de influencer om de content aan te passen in plaats van direct sancties op te leggen. Als de influencer weigert uitleg te geven of niet wil meewerken, dan kan de SRC dit melden bij de DDMA en/of de bvA. Zij kunnen contact zoeken met de influencer en adverteerder en kunnen een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

Relevantie voor bedrijven/merken

Voor bedrijven die samenwerken met influencers kan dit keurmerk waardevol zijn. Het verhoogt namelijk de kans dat de influencers waarmee zij samenwerken voldoen aan de reclameregels. Door samen te werken met gecertificeerde influencers, minimaliseren bedrijven het risico op overtredingen die niet alleen financiële consequenties kunnen hebben, maar ook de merkreputatie kunnen schaden. De volgende bedrijven (adverteerders) weerken (op korte termijn) uitsluitend met gecertificeerde influencers: Unilever, Heineken, L’Oréal, Coca Cola, Kruidvat, TUI, McDonald’s, Vtech en Nestlé. Platformen die het keurmerk onderteunen zijn: TikTok, Meta, Facebook, Instagram, Google en Youtube

Voordelen voor Influencers en hun bureau’s

Na het succesvol afronden van de e-learning, worden de influencers opgenomen in een openbaar toegankelijk register. Ook kan de influencer zelf een verwijzing opnemen naar het register of gebruik maken van het logo dat ontvangen wordt na het behalen van het certificaat. Zoals hierboven al genoemd, steeds meer grote merken stellen dit certificaat verplicht. Maar ook steeds meer marketing/reclame bureau’s&m stimuleren hun influencers en klanten het certificaat te behalen, waaronder Storyboard, A Million Faces, NextGen talents, Media.Monks, &.media group.

Voor influencers fungeert het keurmerk dus als een bewijs van hun professionaliteit en betrouwbaarheid. Het hebben van dit certificaat zou hen kunnen onderscheiden van niet-gecertifceerde influencers en vergroot mogelijk hun aantrekkelijkheid voor samenwerkingen met (grote) adverteerders. 

Maar influencers verkleinen met het behalen van het certificaat ook de kans dat ze aangesproken en/of beboet worden voor het overtreden van reclameregels. Grote influencers (meer dan 500.000 volgers) moeten zich sinds 1 juli 2022 houden aan de nieuwe regelgeving die volgt uit de Mediawet. Er is hiervoor ook een speciale Reclame Code Social Media & Influencer Marketing. Deze Code geldt voor alle influencers. Als de influencers zich niet houden aan de Code dan kan de Autoriteit Consument en Markt en Commssariaat voor de Media boetes uitdelen. De Reclame Code Commissie kan ook in een uitspraak oordelen of de influencer de reclameregels heeft overtreden. Dit wordt ook op hun website gepubliceerd.

03 mei 2024 - Reclamerecht

About Julia van Leeuwen

advocaat

Julia is snel een rots in de branding geworden binnen ons kantoor. Ze werkt gedegen en houdt een scherp oog op de bal.

Ze werkt breed op de terreinen waarin ons kantoor excelleert: media, intellectueel eigendom, AI, technologie, (internationale) contracten en arbeidsrecht. Zij doceert het vak Recht aan de Academie voor Theater en Dans, en is zij redactielid (documentatie) bij Mediaforum Tijdschrift voor Media-en Communicatierecht.

Lid van de Vereniging AI Advocaten (VAi-A) en Nederlandse Vereniging voor AI-en Robotrecht (NVAIR).

Meer over Julia van Leeuwen