3 min Leestijd

Sony Music: zonder toestemming geen AI-training op muziek van onze artiesten

Sony Music Group (Sony), heeft op 16 mei 2024 in een formele verklaring (Declaration of AI Training Opt Out) AI-ontwikkelaars en muziekstreamingdiensten gewaarschuwd geen gebruik te maken van haar content om AI te trainen zonder expliciete toestemming. Ook heeft zij volgens de BBC een brief gestuurd naar meer dan 700 bedrijven omdat Sony reden zou hebben om aan te nemen dat de geadresseerden “mogelijk al ongeautoriseerd gebruik” hebben gemaakt van Sony haar muziek. Dit is een grote stap in de bescherming van de rechten van artiesten en songwriters.

Bron: Sony Music Entertainment

Kan Sony dit zomaar eisen?

Makers van AI-systemen hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van zogeheten tekst- en datamining. In Nederland is dit opgenomen in artikel 15o van de Auteurswet. De tekst- en datamining uitzondering houdt in dat in principe alles wat openbaar (rechtmatig) te vinden is, mag worden ‘gebruikt’ door een AI-systeem om zich te trainen, tenzij rechthebbenden dit gebruik expliciet hebben voorbehouden. Dit kan door een zogeheten ‘opt-out’. Lees in dit artikel hier meer praktische tips over.

Sony’s verklaring zou een voorbeeld kunnen zijn van een dergelijk voorbehoud. Of deze uitzondering in de praktijk standhoudt, zal moeten blijken als er over geprocedeerd gaat worden.

Het lijkt erop dat wanneer een voorbehoud niet machinaal leesbaar is (omdat het niet in de metagegevens en/of de voorwaarden van een website of een dienst staat), een passend voorbehoud gemaakt kan worden met behulp van andere middelen, zoals zo’n eenzijdige verklaring van Sony. Naar mijn mening is de kans groot dat zo’n verklaring en/of brief naar Nederlands recht als passend uitdrukkelijk voorbehoud standhoudt.

In de Verenigde Staten zijn al verschillende rechtszaken aanhangig gemaakt waarin rechthebbenden proberen AI-systemen te verbieden om hun content te gebruiken voor trainingsdoeleinden. Zo is de auteur van Games of Thrones George RR Martin een procedure gestart tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGTP, komediant Sarah Silvermann ook tegen OpenAI en Meta en The New York Times recentelijk ook tegen OpenAI.

Bescherming van artiesten

Sony benadrukt in haar verklaring dat met de opkomst van generatieve AI het belang van menselijke creativiteit en de waarde van auteursrechten van de artiesten en songwriters gerespecteerd moet worden. Artiesten en songwriters moeten de controle behouden over hun werken en daar eerlijk voor worden gecompenseerd. Door deze opt-out verklaring en brief laat Sony duidelijk weten dat haar muziek niet zomaar gebruikt mag worden voor AI-trainingen zonder haar toestemming en een eventueel gepaste vergoeding.

Bron: CNN

Streamingplatforms

Verschillende bronnen zeggen dat Sony ook in onderhandeling zou zijn met streamingplatforms om hun algemene voorwaarden aan te passen zodat tekst- en datamining niet is toegestaan. De inhoud omvat “muzikale composities, songteksten, geluidsopnamen, audiovisuele opnamen, illustraties, afbeeldingen, gegevens, enz.” voor elk doel, inclusief “het trainen, ontwikkelen of commercialiseren van een Al-systeem”.

Transparantie en licenties

Volgens de BBC vraagt Sony in de brief aan de ruim 700 bedrijven om onder andere details van de gebruikte nummers, hoe deze zijn verkregen, hoeveel kopieën er zijn gemaakt en waarom deze kopieën nodig waren. Sony eist dat deze bedrijven binnen een bepaalde termijn reageren. Ook geeft Sony aan open te staan voor gesprekken over het eventueel sluiten van licentieovereenkomsten.

Het lijkt erop dat Sony deze actie onder andere onderneemt door de aangenomen AI-Act die bepaalde AI-ontwikkelaars verplicht openbaar te maken welke content is gebruikt om hun AI-modellen te trainen. De AI-Act zal strenge documentatie-en transparantie vereisten bevatten voor bepaalde AI-systemen.

De verklaring van Sony benadrukt de noodzaak van transparantie, licentieovereenkomsten en de bescherming van auteursrechten in een technologische samenleving waarbij generatieve AI steeds groter wordt.

Hulp nodig bij het opstellen van opt-outs, licentieovereenkomsten of algemene voorwaarden in het kader van AI? Neem gerust contact met ons op.  

17 mei 2024 - AI, Auteursrecht, Muziekrecht

About Julia van Leeuwen

advocaat

Julia is snel een rots in de branding geworden binnen ons kantoor. Ze werkt gedegen en houdt een scherp oog op de bal.

Ze werkt breed op de terreinen waarin ons kantoor excelleert: media, intellectueel eigendom, AI, technologie, (internationale) contracten en arbeidsrecht. Zij doceert het vak Recht aan de Academie voor Theater en Dans, en is zij redactielid (documentatie) bij Mediaforum Tijdschrift voor Media-en Communicatierecht.

Lid van de Vereniging AI Advocaten (VAi-A) en Nederlandse Vereniging voor AI-en Robotrecht (NVAIR).

Meer over Julia van Leeuwen