2 min Leestijd

Olm pleegt merkinbreuk

De rechtbank Amsterdam heeft in kort geding op vordering van Heineken geoordeeld dat Olm merkinbreuk pleegt door Heinekenfusten na te vullen met Olmbier. Ook heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Olm onrechtmatig handelt tegen Heineken door het navullen met Olmbier van zogenaamde kelderbierinstallaties die zich in Heinekencafés bevinden.

Naast dit kort geding zal in een bodemprocedure moeten worden beoordeeld of er sprake is van een grootschalige bierfraude zoals Heineken doet vermoeden en of Olm hiervan een verwijt kan worden gemaakt. Volgens Heineken vult Olm namelijk bierfusten en kelderbierinstallaties in Heinekencafés met Olmbier en wordt dat Olmbier als ware Heinekenbier verkocht. In deze bijdrage een korte bespreking van het oordeel van de voorzieningenrechter van Amsterdam.

De voorzieningenrechter concludeerde kort gezegd – dat Heineken kan worden aangemerkt als eigenaar van al die fusten waarin haar naam en tevens haar merk is gestanst. De eigendom van die fusten komt dus niet bij derden te liggen, waardoor geen sprake is van uitputting van de merkenrechten van Heineken. Deze uitspraak verschilt daarmee volgens de voorzieningenrechter van Amsterdam met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de Viking Gas/Kosan Gas zaak, waarin wel sprake was van uitputting van het merkrecht. In die zaak werden de kopers van de Kosan gasflessen daadwerkelijk eigenaar van die gasflessen, moesten zij over hun eigendomsrecht kunnen beschikken, hadden zij geïnvesteerd in die flessen en bij verkoop was ook de economische waarde van de gasflessen gerealiseerd. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter maken deze omstandigheden de situatie in de uitspraak Viking Gas/Kosan Gas zaak wezenlijk anders dan die in het geschil tussen Heineken en Olm.

De vorderingen van Heineken die zien op het terughalen en terugleveren van de fusten kunnen worden toegewezen omdat die fusten zoals hierboven vermeld – haar eigendom zijn. Olm wordt verder verboden kelderbierinstallaties na te vullen met Olmbier. Daarnaast dient Olm te stoppen met het navullen van Heinekenfusten. Tevens moet Olm aan Heineken informatie verstrekken, onder meer over de hoeveelheid verhandelde Heinekenfusten gevuld met Olmbier sinds 1 april 2008.

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg