2 min Leestijd

Paul McCartney en Sony/ATV treffen schikking over Beatles-nummers

Ex-Beatle Paul McCartney en muziekuitgever Sony/ATV hebben een schikking getroffen over de muziekuitgaverechten op nummers van de Beatles.

McCartney is auteur van de meeste nummers, waaronder de eerste single van de Beatles, Love Me Do. Paul McCartney had het nummer overigens grotendeels al een paar jaar daarvoor eerder (op 16-jarige leeftijd) geschreven, waarna hij het in 1962 gedeeltelijk herschreef samen met John Lennon.

De rechten werden in 1969 door de oorspronkelijke uitgever van de nummers, Northern Songs (waarvan McCartney en Lennon voor een beperkt aandeel eigenaar waren), aan muziekuitgever ATV overgedragen. In 1985 kocht Michael Jackson ATV (dat later met Sony Music Publishing zou fuseren) en verkreeg daarmee dus ook de rechten op de nummers van McCartney. Het verhaal gaat overigens dat het McCartney was die Michael Jackson een paar jaar daarvoor (tijdens de opnamen van hun Say, Say, Say) had uitgelegd hoe belangrijk het was om uitgaverechten te hebben.

McCartney, die in 1969 al niet blij was met de overdracht van de rechten aan ATV, wilde die rechten terug. Voor de Amerikaanse rechter deed hij daarvoor een beroep op een wettelijke regeling die bepaalt dat auteursrechten na bepaalde tijd (na 35 jaar, of na 56 jaar als het werk voor 1978 geschreven is) terugvloeien aan de maker.

Op grond van de Amerikaanse regeling zou McCartney volgens hem de rechten in 2018 moeten terugkrijgen. Sony/ATV was het daar echter niet mee eens, waarop McCartney in januari van dit jaar een procedure voor de Amerikaanse rechter begon. Een vonnis daarover zou grote gevolgen voor uitgevers kunnen hebben, omdat het zou betekenen dat ze een aanzienlijk deel van hun rechten zouden kwijtraken.

Zover is het nu niet gekomen, omdat McCartney en Sony/ATV een regeling hebben getroffen. Wat de afspraak is, is helaas niet bekend omdat McCartney en Sony/ATV hebben afgesproken hun afspraak geheim te houden. Dat zal er mee te maken hebben dat Sony/ATV geen precedent voor andere auteurs wil scheppen. Wel kan er vanuit gegaan worden dat McCartney er goed aan zal hebben verdiend.

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg