1 min Leestijd

Plannen voor een “startup-BV”

D66 wil dat een nieuwe rechtsvorm in het leven wordt geroepen voor jonge, innovatieve bedrijven: de “Startup-BV”.

Op grond van het plan zullen dergelijke startups worden gestimuleerd door daar voordelen aan te bieden, zoals fiscale en arbeidsrechtelijke voordelen, en door het investeren in een Startup-BV fiscaal aantrekkelijk te maken.

Als voorwaarde om een Startup-BV op te richten zal onder meer worden gesteld dat de startup bij een accelerator of incubator is aangesloten, of dat de startende onderneming wordt gefinancierd door “erkende” investeerders (“business angels”). Er zal op worden toegezien dat van de regeling geen misbruik wordt gemaakt door bedrijven die na twee jaar telkens opnieuw een Startup-BV oprichten.

Het is nog niet bekend wanneer de D66 een wetsvoorstel indient.

27 februari 2015 - Ondernemingsrecht

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg