2 min Leestijd

Populaire Snowboarders

De portretten van Sauerbrij en Elhorst zijn enkel gebruikt ter verfraaiing van een snowboard lesboek. Er is geen sprake van een zogenoemde verzilverbare populariteit. Gebruik van de portretten is daarmee geoorloofd.

Tirion Uitgevers B.V. heeft een snowboard lesboek uitgegeven genaamd ”Go Snowboarden”. Op de kaft staan foto’s afgebeeld van twee bekende Nederlandse snowboarders: Marieke Sauerbrij en Bas Elhorst.

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat beide snowboarders zich tegen het gebruik van de afbeeldingen kunnen verzetten omdat zij daarbij een redelijk belang hebben, met name omdat dat gebruik afbreuk doet aan de verzilverbare populariteit die zij als snowboardsport-beoefenaars hebben verworven en omdat de afbeeldingen uit commerciële overwegingen en niet slechts illustratief zijn gebruikt. Bovendien wil Elhorst niet geassocieerd worden met het boek omdat hij zich niet kan vinden in de in het boek verwoorde lesmethode.

Het Hof oordeelt in hoger beroep dat voor een ”portret” in de zin van artikel 21 Auteurswet voldoende is dat de geportretteerde daarin herkend kan worden. Zowel het gezicht van Sauerbrij als Elshorst is – ondanks een skibril- nagenoeg volledig te zien. De haardracht van Sauerbrij is door een helm niet te zien, de haardracht van Elhorst is door een muts een beetje te zien. Houding en kleding bepalen dat het om snowboarders gaat die kennelijk geen beginnelingen zijn, aldus het Hof.

De afbeeldingen zijn daarmee aan te merken als portretten.

Voorts oordeelt het Hof dat de foto’s zijn bedoeld om het boek te verfraaien en niet om de tekst in het boek te verduidelijken of te illustreren. Daarnaast oordeelt het Hof dat geen sprake is van een verzilverbare populariteit omdat het commerciële gebruik in geringe mate is toegespitst op en in geringe mate voortvloeit uit de identiteit van de geportretteerde snowboarders.

Tot slot heeft Elhorst niet aangegeven met welke passages, onderdelen of uitgangspunten van de lesmethode hij zich niet kan vinden. Zijn persoonlijk belang is daarmee onvoldoende omschreven en gemotiveerd, aldus het Hof.

Bron: www.boek9.nl

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg