1 min Leestijd

Printprijsregeling (PPR) afgeschaft

De Printprijsregeling (PPR) is per 1 januari 2015 afgeschaft.

De Printprijsregeling hield in dat onder meer filmproducenten niet 21% btw hoefden af te dragen over de ontvangen vergoeding of over de totale voortbrengingskosten. In plaats daarvan betaalden ze alleen btw over een vastgesteld bedrag (de “printprijs”) van EUR 0,34 per meter film of videoband. Daardoor was een veel lager bedrag aan btw verschuldigd.

Door de afschaffing van de Printprijsregeling zullen producenten veel meer btw moeten gaan afdragen over de verkoop van hun producten. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft in 2014 gesteld dat door de afschaffing van de Printprijsregeling de publieke omroepen jaarlijks meer dan 100 miljoen euro zullen moeten gaan betalen.

26 januari 2015 - Geen categorie

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg