1 min Leestijd

Publicatie foto Johan Cruijff onrechtmatig

Publicatie op internet van een auteursrechtelijk beschermde foto van Johan Cruijff zonder toestemming en naamsvermelding van de maker is verboden en onrechtmatig, aldus de kantonrechter van de rechtbank Den Bosch.

Dat de foto nooit op de server van de website van gedaagde heeft gestaan en niet door deze website is ”ge-upload” doet wat de kantonrechter betreft niet ter zake. Van belang is dat de foto op de bewuste website is geplaatst. Daarmee is de foto openbaar gemaakt zonder toestemming van de gerechtigde en dat is niet toegestaan. Daarnaast oordeelt de kantonrechter dat zelfs al zou de foto niet doeltreffend zijn beschermd dat nog niet een vrijbrief voor onrechtmatige publicatie betekent.

Gedaagde is verplicht de door eiser geleden schade te vergoeden. Eiser heeft bij de begroting van de schade aangeknoopt bij de maatstaven in de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie (EUR 2.420,00). Daarnaast heeft eiser recht op integrale vergoeding van zijn kosten van rechtsbijstand te vermeerderen met griffierecht (EUR 1.647,93).

Bron: www.rechtspraak.nl (LJN: BF9979, sector kanton rechtbank Den Bosch, 568920, 2 oktober 2008)

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg