2 min Leestijd

Publicatie strandfoto’s Prinses Maxima en dochters onrechtmatig

In juni 2007 heeft het weekblad Party foto’s gepubliceerd van Prinses Máxima en haar dochters Prinses Amalia en Prinses Alexia, terwijl zij die zich op het strand in Wassenaar bevonden. De hierop gestarte procedure tegen Party heeft het Koninklijk Huis (grotendeels) gewonnen.

De rechtbank Amsterdam stelt in het vonnis van 6 februari 2008 voorop dat eisers als publieke figuren aandacht van de media hebben te dulden, maar dat dit niet meebrengt dat zij vogelvrij zijn. Het bevredigen van de nieuwsgierigheid van het lezerspubliek weegt niet zwaarder dan het recht op bescherming van de privacy. Op zich zelf is het niet zo dat er alleen foto’s van eisers zouden mogen worden gepubliceerd met voorafgaande toestemming, maar een dergelijke publicatie moet dan wel een bijdrage leveren aan het publieke debat. Daar is bij deze foto’s geen sprake van. De omstandigheid dat de foto’s zijn genomen terwijl Prinses Máxima en haar dochters zich op een openbaar strand bevonden waar zij zijn gefotografeerd door een toevallig aanwezige fotograaf maakt het voorgaande niet anders. Ze hoeven niet te dulden dat er van duidelijke privé-activiteiten door (pers)fotografen foto’s worden gemaakt die daarna worden gepubliceerd. Volgens de rechter zou dit een vorm van “harassment” zijn die een grote inbreuk maakt op hun recht op privacy.

Eisers hadden ook een verbod gevorderd om gedurende twee jaar geen inbreuk te maken op hun persoonlijke levenssfeer. Dit verbod voor de toekomst wordt afgewezen, omdat dit een te grote beperking voor de vrijheid van meningsuiting zou opleveren, die op grond van de omstandigheden op dit moment niet gerechtvaardigd is. Party wordt veroordeeld tot het betalen van een immateriële schadevergoeding van EUR 3.000,-. De omstandigheid dat Party door eisers is uitgesloten van mediamomenten is voor de hoogte niet van belang.

Bron: rechtspraak.nl

Uitspraak: Rb Amsterdam 6 februari 2008, LJN BC 3781, Koninklijk Huis/Party www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BC3781

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg